Menú

Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar. En el cas de renovació només es requereix l'informe d'adequació si la persona ha canviat de domicili.  

Preu: Taxa Municipal: OF18, article 7 d), 64.50 euros. En el cas de la taxa de la Generalitat cal pagar-la a través de l'OVT (consulteu Nota Informativa).

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal adjuntar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil.  Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Qui el pot demanar?

El sol·licitant ha de ser la persona estrangera que ha reagrupat la seva
família a la qual li caduca l’autorització de residència per reagrupament. Ha de
complir quatre requisits:
1) ser persona estrangera no comunitària,
2) major d’edat
3) disposar d’una autorització de residència renovada,
4) i que hagi canvi d’habitatge respecte del que va acreditar en el
moment del reagrupament.

Temps mitjà de resolució

L'informe de la Generalitat caduca als tres mesos de la seva data d'expedició.

Procediment

La persona interessada ha d'emplenar els impresos de sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge, i presentar-los adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària", acompanyada de l'autoliquidació de les taxes municipal degudadament pagades. Igualment, caldrà que hagi fet el pagament de les taxes corresponents a la Generalitat de Catalunya (veure Nota Informativa).
2. Un/a tècnic/a municipal es posarà en contacte amb l'interessat/ada per concertar la visita d'inspecció del seu habitatge.
3. Posteriorment es redactarà l'informe tècnic i es traslladarà a la Generalitat de Catalunya. Una vegada feta la resolució es notificarà a la persona sol·licitant, perquè a passi a recollir-la a l'oficina que correspongui.

Observacions

A partir del dia 1 de gener de 2015, l’abonament de la taxa de la Generalitat de Catalunya per a l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria només serà possible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat/ca).
En aquest sentit, la persona interessada en l’informe d’estrangeria haurà d’accedir a l’OVT per a efectuar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crèdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l’OVT i presentar físicament a les oficines de ‘la Caixa’ per a ser pagada a finestreta.
Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves oficines per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament (carrer Forn de Vidre, 12).

Documentació necessària

- Passaport original, en concret la pàgina on aparegui la fotografia del titular, les dades personals i la caducitat del document (o la seva pròrroga). En cas que s'estigui renovant el passaport, caldrà certificació consolar que acrediti que la renovació és en curs.
- Original de la Targeta d'identificació d'Estranger (TIE) en vigor, de la persona que sol·licita la reagrupació.
- Original del contracte de lloguer, o de l'escriptura de propietat de l'habitatge o títol de tinença de l'habitatge. En tots els casos, el document pot ser a nom de la persona sol·licitant, del cònjuge o parella de fet, o de l'ascendent o descendent de primer grau i linia directa.
- Darrer rebut corresponent a un dels subministraments de l'habitatge (tant en el cas que sigui en propietat com de lloguer).
- Darrer rebut de lloguer, si és el cas.
- Justificant de convivència (ho obté el propi Ajuntament)
- Justificant històric d'empadronament (ho obté el propi Ajuntament)
- Autoliquidació de les taxes municipals pertinents. 
- Resguard de pagament de les taxes de la Generalitat.
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració