Menú

Sol·licitud de certificat històric de convivència al municipi

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Document que certifica l'historial padronal de la persona sol·licitant, al mateix temps de la seva unitat familiar o de convivència.

El certificat, a diferència del volant d'empadronament, és una acreditació fefaent de l'historial padronal individual o col·lectiu; per tant, constitueix prova davant de qualsevol procés administratiu o judicial.

Preu: 10€

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia especificant el tipus de certificat històric que es requereix, així com el motiu pel qual es sol·licita, s'enviarà el certificat a l'adreça que consti a la sol·licitud.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment
A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada i els representants legals per als menors* i/o incapacitats (*veure observacions sobre empadronament de persones menors d'edat al tràmits d'Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió o Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants).

Temps mitjà de resolució

Deu dies laborables

Procediment

Cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la documentació d'identitat corresponent, i fer la sol·licitud per escrit especificant el tipus de certificat històric que es requereix, així com el motiu pel qual es sol·licita.

Si la persona interessada no pot personar-se a l'OAC caldrà que presenti l'imprés d'autorització degudament emplenat i amb la documentació requerida, original i en vigor.

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica on line especificant el tipus de certificat històric que es requereix, així com el motiu pels quals es sol·licita, adjuntant el comprovant de transferència bancària al compte:

BANC DE SABADELL, S.A.

IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530

s'enviarà el certificat a l'adreça que consti a la sol·licitud.

Documentació necessària

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

  • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. (En cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració