Menú

Pagament avançat dels tributs municipals

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

S'estableix un termini de pagament avançat dels rebuts de venciment periòdic, Impost sobre Béns Immobles, Rústica i Urbana, Impost sobre Activitats Econòmiques, Taxa d'Escombraries Domiciliàries, Taxa d'Escombraries d'activitats, Taxes per aprofitament o utilització del domini públic municipal (Guals i Taules i cadires) i Taxes per Aprofitaments Especials.

Per a l'exercici 2024 la sol·licitud d'aquesta modalitat de pagament es podrà realitzar fins el dia 16 de febrer. En el cas de voler-ho domiciliat la sol·licitud es podrà realitzar fins el dia 9 de febrer i el càrrec en compte es farà el dia 16 de febrer.

Aquesta opció donarà dret a un descompte del 3% sobre l'import total dels tributs.

Període de tramitació

Del 8 de gener de 2024 fins el dia 16 de febrer de 2024, si es vol domiciliar fins el dia 9 de febrer de 2024

Termini de la sol·licitud

Fins el dia 16 de febrer de 2024, si es vol domiciliar fins el dia 9 de febrer de 2024

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Al Departament de Recaptació i a l'Oficina de Gestió Tributària en horari de 9:30 a 14:00 hores, així com a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC). 

Els números per a l'atenció personalitzada a la taula es dispensaran fins a 20 minuts abans del tancament de l'oficina.

El tràmit també es pot fer als Centres Cívics Municipals i al Casal Municipal de la Gent Gran, en el següent horari: dilluns i dimecres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h.

 

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut
Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (extensió 2610)
Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2630)

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment

L'Ajuntament ofereix la possibilitat d'avançar el pagament dels rebuts de venciment periòdic, Impost sobre Béns Immobles, Rústica i Urbana, Impost sobre Activitats Econòmiques, Taxa d'Escombraries Domiciliàries, Taxa d'Escombraries d'activitats, Taxes per aprofitament o utilització del domini públic municipal (Guals i Taules i cadires) i Taxes per Aprofitaments Especials, gaudint d'un descompte del 3% sobre l'import total dels tributs.

Aquesta modalitat de pagament es podrà sol·licitar presencialment al Departament de Recaptació i a l'Oficina de Gestió Tributària en horari de 9:30 a 14:00 hores, així com a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i als Centres Cívcs Municipals. La sol·licitud es podrà realitzar fins el dia 16 de febrer de 2024.

També s'ha previst la possibilitat de domiciliar el pagament. En aquest cas la sol.licitud s'ha de formalitzar fins el dia 9 de febrer de 2024 i la data de cobrament i càrrec en compte serà el dia 16 de febrer de 2024. Si s'opta pel pagament domiciliat l'alta en el sistema de pagament avançat es mantindrà fins que el sol·licitant presenti per escrit la bajxa davant l'Ajuntament. La sol·licitud de pagament domiciliat es pot fer de manera telemàtica a través d'aquest mateix tràmit.

Documentació necessària

En el cas que el tràmit es faci presencialment, cal presentar el DNI del titular. Si s'actua en representació d'un tercer, s'ha d'aportar la documentació acreditativa (poders/representació/autorització), així com el DNI del titular i fotocòpia del DNI del representat.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració