Menú

Ajuts a l'habitatge: Prestacions d'especial urgència

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Són ajuts econòmics urgents per persones que es troben en alguna de les següents situacions: a) tenen rebuts de lloguer impagats, b) tenen quotes d'hipoteca impagades, o c) han perdut el seu habitatge a causa d'un procés de desnonament, d' execució hipotecària o de dació en pagament.

Aquestes prestacions s'atorguen a fons perdut amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència. En els dos primers casos, l'objectiu de la prestació és eixugar el deute existent, en el tercer cas, la prestació és per ajudar al pagament del lloguer d'un nou habitatge on reallotjar la persona o família que ha perdut el seu.

Període de tramitació

Tot l'any

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

Per saber quin són els requisits i la documentació que cal aportar, podeu consultar els següents enllaços, segons sigui el vostre cas:

 

Procediment

Per poder tramitar aquesta prestació cal que la persona interessada aporti un Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència, per tant, el primer que ha de fer és adreçar-se als Serveis Socials municipals per demanar una primera entrevista que avaluarà la seva situació i la possibilitat d'acollir-se a l'ajut.

Posteriorment, la persona interessada haurà de presentar la seva sol·licitud al registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb tota la documentació requerida. Caldrà personar-se amb els documents originals, que li seran retornats un cop siguin escanejats.

Si abans voleu preguntar dubtes o aclarir algun concepte, podeu adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge, Pl. de la Vila, 8, o bé trucar al telf 93.816.90.31.

Observacions

La prestació urgent per pèrdua d'habitatge consisteix en un ajut per fer front a les despeses de fiança i lloguer d'un nou habitatge, i es pot demanar ja abans que la persona sigui desnonada o hagi d'entregar el seu pis en dació: la normativa preveu que es podrà dictar una resolució favorable d’atorgament de la prestació condicionada a l’aportació posterior del contracte d’arrendament del nou habitatge.  La persona interessada disposarà d'un termini de 60 dies per presentar el nou contracte de lloguer, comptats a partir de l’endemà de la data en què se li notifiqui la concessió de la prestació.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada .

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració