Menú

Ajuts i subvencions: Prestacions econòmiques per deutes, desnonament i altres situacions urgents

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Prestacions econòmiques econòmiques urgents per persones que es troben en alguna de les següents situacions:

a) tenen deute de quotes d'amortització hipotecària

b) tenen deute de rendes de lloguer o

c) han perdut el seu habitatge a causa d'un procés de desnonament, d'execució hipotecària o de dació en pagament.

Per aquest motiu, és requisit imprescindible acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.

Aquestes prestacions s'atorguen a fons perdut amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència. En els tres primers casos, l'objectiu de la prestació és eixugar el deute existent, en el tercer cas, la prestació és per ajudar al pagament del lloguer d'un nou habitatge on reallotjar la persona o família que ha perdut el seu.

Consulteu aquí la convocatòria de 2024.

Període de tramitació

Tot l'any

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal adjuntar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requeriments

Per saber quin són els requisits i la documentació que cal aportar, podeu consultar els següents enllaços, segons sigui el vostre cas:

 

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada .

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Procediment

Per poder tramitar aquesta prestació cal que la persona interessada aporti un Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència, per tant, el primer que ha de fer és adreçar-se als Serveis Socials municipals per demanar una primera entrevista que avaluarà la seva situació i la possibilitat d'acollir-se a l'ajut.

Posteriorment, la persona interessada haurà de presentar la seva sol·licitud a l'Oficina Local d'Habitatge, amb tota la documentació requerida. 

Si abans voleu preguntar dubtes o aclarir algun concepte, podeu adreçar-vos a ajutshabitatge@vilanova.cat

Observacions

La prestació urgent per pèrdua d'habitatge consisteix en un ajut per fer front a les despeses de fiança i lloguer d'un nou habitatge, i es pot demanar ja abans que la persona sigui desnonada o hagi d'entregar el seu pis en dació: la normativa preveu que es podrà dictar una resolució favorable d’atorgament de la prestació condicionada a l’aportació posterior del contracte d’arrendament del nou habitatge.  La persona interessada disposarà d'un termini de 60 dies per presentar el nou contracte de lloguer, comptats a partir de l’endemà de la data en què se li notifiqui la concessió de la prestació.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració