Menú

Sol·licitud de no subjecció al pagament de la Taxa d'Escombraries Industrials

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de no subjecció al pagament de la Taxa d'Escombraries Industrials pels titulars de les activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi totalment mitjançant un gestor autoritzat.

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil.

Empleneu el model de sol·licitud general, adjuntant la sol·licitud específica, i els documents acreditatius de la gestió de la totalitat dels residus

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2630) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça recaptacio@vilanova.cat

Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2630)

Requeriments

- La no subjecció s'ha de demanar de forma expressa a l'Ajuntament abans del 31 de març de l'exercici següent a aquell en que es pretén l'aplicació de la no subjecció.

- En el supòsit d'inici de l'activitat, la no subjecció es podrà demanar dintre del termini de pagament en voluntària de la primera liquidació. La no formalització d'aquesta sol.licitud expressa comportarà la subjecció a la taxa municipal.

Procediment

Per internet amb el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l`ús de certificat digital i signatura electrònica.

Emplenar el formulari electrònic i adjunteu la documentació requerida: Documents acreditatius de la gestió de la totalitat dels residus

 

Presencialment, presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana  i adjunteu la documentació requerida: Documents acreditatius de la gestió de la totalitat dels residus

Observacions

És condició indispensable no tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament.
Aquesta sol·licitud s'ha de renovar anualment

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Documentació necessària

Documents acreditatius de la gestió de la totalitat dels residus

Impostos i taxes relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració