Menú

Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per a obres de xarxa de serveis

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud del permís per poder fer obres, com ara canalitzacions, conexió de serveis o avaries urgents d'instal·lacions de gas, electricitat, telecomunicacions, clavegueram ... que afecten la via pública

Preu: Veure Ordenança Fiscal 26

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud específica i la documentació requerida.

El formulari no admet fitxers de mida superior a 12MB. Consulteu com es poden enviar 

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

A les oficines indicades

IMPORTANT:

La tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4090 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça   ocupacioviapublica@vilanova.cat 

Oficina de Transport Públic i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8, pis 3r
Tel. 938140000 (Ext 4125)

Qui el pot demanar?

La persona i/o empresa interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Procediment

Cal emplenar l'imprès de sol·licitud que s'hi relaciona, adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Posteriorment serà necessari que la documentació sigui comprovada pels serveis tècnics municipals i la resolució del regidor.

Per als casos que es tingui previst realitzar una ocupació total o parcial de la via pública amb vehicles (tall de carrer o reserva d'estacionament), cal:

1) Marcar la corresponent casella de la sol·licitud actual.
2) Un cop concedida la llicència, comunicar amb un mínim de 72 hores d'antelació el dia i l'hora concrets en què es realitzarà l'esmentada ocupació.

Consulteu si esteu obligats legalment a tramitar en línia.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració