Menú

Accés a la informació pública

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

A través d'aquest tràmit podreu exercir el dret d'accés a la informació pública, en compliment d'allò que es disposa a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Us demanem que abans de fer qualsevol sol·licitud reviseu la informació que tenim publicada dins l'apartat de transparència del portal de govern obert per si ja hi apareix la informació que voleu demanar.

Si el que voleu és fer propostes o suggeriments sobre algun servei o voleu plantejar-ne una queixa, podeu fer-ho a través d’alguna d’aquestes altres opcions:

- Incidències, queixes o suggeriments 

- valora l’ajuntament

i si el que teniu són dubtes en com fer-ne ús, exposeu-les a través del correu rsc@vilanova.cat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, a la Carpeta Ciutadana (no requereix CIP ni certificat digital)

Mitjançant Carpeta Ciutadana, sense necessitat de certificat digital

Aquest tràmit no requereix CIP ni certificat digital. Tot i així, pots consultar com accedir a l'Administració Oberta i a la meva Carpeta (Carpeta Ciutadana), per disposar de totes les funcionalitats que t'ofereix.

Requeriments

D’acord amb el que es disposa a la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot demanar informació pública
- Qualsevol persona a partir dels 16 anys (art. 18.3)
- Ho podeu demanar a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda (art. 18.1)
- No és condicionat a la concurrència d’un interès personal (art. 18.2)

Procediment

Presentar la sol·licitud presencialment a l'OAC o per Internet per la Carpeta ciutadana

Observacions

- Si l'ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entendrà estimada (art. 35)
- La llei recull també els límits al dret d’accés a la informació pública (art 21 al 24) per temes de seguretat, confidencialitat, protecció de dades personals... 
- Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició gratuït davant l'òrgan que ha dictat la resolució (art 38) i/o davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (art. 39) www.gaip.cat

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques

Temps mitjà de resolució

D'acord amb la llei 19/2014, les sol·licituds s'han de resoldre en el termini dun més, a comptar del dia següent a la recepció de la sollicitud (art. 33)

Documentació necessària

DNI

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Govern obert
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració