Menú

Accés a la informació pública

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

A través d'aquest tràmit podreu exercir el dret d'accés a la informació pública, en compliment d'allò que es disposa a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Us demanem que abans de fer qualsevol sol·licitud reviseu la informació que tenim publicada dins l'apartat de transparència del portal de govern obert per si ja hi apareix la informació que voleu demanar.

Si el que voleu és fer propostes o suggeriments sobre algun servei o voleu plantejar-ne una queixa, podeu fer-ho a través d’alguna d’aquestes altres opcions:

- comunicar una incidència 

- traslladar una queixa

- formular un suggeriment

o si el que teniu són dubtes en com fer-ne ús, exposeu-les a través del correu rsc@vilanova.cat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

D’acord amb el que es disposa a la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot demanar informació pública
- Qualsevol persona a partir dels 16 anys (art. 18.3)
- Ho podeu demanar a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda (art. 18.1)
- No és condicionat a la concurrència d’un interès personal (art. 18.2)

Qui el pot demanar?

Persones físiques (majors de 16 anys) o jurídiques

Temps mitjà de resolució

D'acord amb la llei 19/2014, les sol·licituds s'han de resoldre en el termini dun més, a comptar del dia següent a la recepció de la sollicitud (art. 33)

Silenci administratiu

Positiu

Procediment

Presentar la sol·licitud presencialment a l'OAC o per Internet a través del Servei de Tramitació Avançada (STA) 

Observacions

- Si l'ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entendrà estimada (art. 35)
- La llei recull també els límits al dret d’accés a la informació pública (art 21 al 24) per temes de seguretat, confidencialitat, protecció de dades personals... 
- Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició gratuït davant l'òrgan que ha dictat la resolució (art 38) i/o davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (art. 39) www.gaip.cat

Documentació necessària

Document d'Identitat, cas de fer-ho presencial.

IdCAT mòbil o certificat digital, cas de fer-ho per internet.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Govern obert
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració