Menú

Llicència per obres en vorera (adaptació de gual, retirada adaptació de gual, arranjament panots malmesos ...)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llicència per obres en vorera, per tal d'adaptar-la a l'entrada d'un gual (pas d'entrada i sortida de vehicles), o bé per arranjar panots malmesos

Preu: Veure ordenancesc fiscals relacionades

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant certificat digital

Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4080 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça mobilitat@vilanova.cat

 

Oficina de Transport Públic i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8, pis 3r
Tel. 938140000 (Ext 4125)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Procediment

D'acord amb l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, que desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i ús dels espais públics urbanitzats (Capítol III, article 5, per obtenir la llicència cal que l'amplada lliure de pas que quedi per als vianants no sigui inferior a 1,80 metres. 

Cal formalitzar el model de sol·licitud específic, i presentar-lo on line i adjuntar la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària".

Consulteu si esteu obligats legalment a tramitar en línia.

Documentació necessària

- Formulari específic.
- En cas d'adaptació de vorera a gual pel pas d'entrada i sortida de vehicles, cal indicar el número de la placa de la llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles.
- Liquidar les taxes corresponents d'acord amb les ordenances fiscals.
- Fotografies de l'entrada de l'immoble i la vorera a adaptar/rebaixar.
- Croquis/descripció de l'actuació a realitzar.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració