Menú

Llicència per obres en vorera (adaptació de gual, retirada adaptació de gual, arranjament panots malmesos ...)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llicència per obres en vorera, per tal d'adaptar-la a l'entrada d'un gual (pas d'entrada i sortida de vehicles), o bé per arranjar panots malmesos

Preu: Veure ordenancesc fiscals relacionades

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant certificat digital

Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4080 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça mobilitat@vilanova.cat

 

Oficina de Transport Públic i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8, pis 3r
Tel. 938140000 (Ext 4125)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Procediment

D'acord amb l'Ordenança Municipal vigent (Capítol V, article 30, punt 6), per tal de poder efectuar una adaptació de vorera, aquesta ha de tenir un mínim d'1,5 metres d'amplada.

Cal formalitzar el model de sol·licitud específic, i presentar-lo on line i adjuntar la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària".

Consulteu si esteu obligats legalment a tramitar en línia.

Documentació necessària

- Formulari específic.
- En cas d'adaptació de vorera per entrada de gual (pas d'entrada i sortida de vehicles), indicar el número de la placa de la llicència de gual.
- Liquidar les taxes corresponents d'acord amb les ordenances fiscals.
- Fotografies de l'entrada de l'immoble i la vorera a adaptar/rebaixar.
- Croquis/descripció de l'actuació a realitzar.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració