Menú

Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional per malalties d’extrema gravetat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de d’una targeta d’aparcament provisional, d’un any de durada, per malalties d’extrema gravetat tipificades en el RD 1056/2014, de 12 de desembre

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

- Veure apartat Documentació necessària.

Procediment

Cal emplenar la instància amb la sol•licitud, acompanyada de la documentació requerida, i esperar la resolució de la Regidoria, juntament amb la qual es lliurarà la targeta.
La targeta permet aturar o estacionar el vehicle que ocupi el/la titular a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, així com a les zones habilitades expressament o a la zona blava, sense pagar les taxes pertinents. En el moment de l'aturada o estacionament la targeta haurà de ser ben visible.

Qui el pot demanar?

Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per la seva edat i deméscondicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol•licitud ordinària de targeta d’aparcament. La targeta sempre serà en modalitat no conductor.

Temps mitjà de resolució

Un mes

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

- Sol·licitud específica
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
- Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, si s'escau, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o
incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
- Informe per a l’acreditació dels requisits per a la Targeta d’Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/essa de família dels serveis publics de Salut (es pot trobar el model en aquest enllaç).
Les compulses es podran efectuar en el moment de registrar la sol•licitud, sempre i quan la persona sol•licitant porti fotocòpia i aquesta es pugui contrastar amb l'original.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració