Menú

Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

No es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.

Preu: Ordenança Fiscal número 9

Període de tramitació

No n'hi ha

Termini de la sol·licitud

la comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

 

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 938140000 extensió 2130, 2139, 2138, 2147 de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l’adreça llicències@vilanova.cat

TRÀMIT TELEMÀTIC EN FORMA PREFERENT

Per poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés Comunicació prèvia de canvi de titularitat omplert  al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Comunicació Prèvia, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

 

 

 

 

Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

Cal consultar la documentació que s'ha de portar, en l'apartat impressos. 

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública el canvi de nom de l' activitat mitjançant la presentació d'una comunicació prèvia en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i/o documentació tècnica conforme l'activitat no ha sofert cap modificació respecte la llicència, declaració o comunicació prèvia inicial i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Es necessari per poder fer el tràmit de canvi de nom que l'anterior titular signi el document de cessió de l'activitat i que faciliti al nou titular la baixa censal d'hisenda de l'activitat.  Si fa més de sis mesos que lànterior titular es va donar de baixa, no es podrà fer el tràmit de comunicació de canvi de titularitat.

Observacions

En el cas de les activitats legalitzades abans de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental, en que no es disposi de documentació técnica, la comunició prèvia de canvi de nom haurà d'anar acompanyada de la documentació tècnica necessària i/o certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa vigent.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
-El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.
-Si teniu dubtes podeu fer la consulta a llicencies@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

No n'hi ha. És comunicació prèvia

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració