Menú

Justificació de subvencions destinades a entitats de l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament exercici 2018

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Per les subvencions de projectes de Cooperació al Desenvolupament el termini d'execució serà el 31 de desembre de 2018, per tant les factures hauran de portar data d'aquest període i la subvenció ha d'estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2019.

Període de tramitació

Fins el 30 de setembre de 2019 pels projectes de Cooperació al Desenvolupament.

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria 2018 i a les Bases Reguladores

 

Procediment

Presentar la justificació mitjançant aquest tràmit web. Cal disposar de Certificat digital.

Caldrà omplir els formularis de la Convocatòria 2018.

Qui el pot demanar?

- El president/a de l'entitat

Temps mitjà de resolució

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

La documentació a presentar és:

·      Memòria del projecte de Cooperació Internacional al Desenvolupament executat, segons el formulari normalitzat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en la concessió de la subvenció, segons l'Annex 9

·      Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics, numerats de forma correlativa, segons el formulari normalitzat, amb indicació, si s'escau, de les aportacions d'altres entitats públiques i/o privades i, en el cas de moneda estrangera, tipus de canvi aplicat, segons l'Annex 10

·      Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu del projecte objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents

·     La data haurà de correspondre a l'any objecte de la convocatòria.

·     Hauran d'estar efectivament pagades, per tant, preferentment, hauran d'anar acompanyades de la corresponent transferència bancària.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Participació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració