Menú

Obres. Instal·lar Rètols, Tendals, Marquesines i Tanques Publicitàries. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Comunicació prèvia d'obres per a la instal·lació de rètols, tendals, marquesines i tanques publicitàries, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris

Consulteu l'Ordenança Municipal de Publicitat, la qual regula aquest tipus d'instal·lacions.

 

Preu: Veure ordenances fiscals núm. 5 i 10.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Consultar apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de l'obra suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb el model omplert i signat de Comunicació Prèvia d'Obres Menors, el pressupost, i la resta de documentació necessària.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment de notificacions electròniques.
 8. Passats 10 dies hàbils des de la presentació, (sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, a les ordenances municipals, així com les condicions de establertes a la mateixa comunicació.
 9. El termini per a fer les obres és de 6 mesos des del registre d'entrada de la Comunicació

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunició Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i el rètol s'ajusti a l'Ordenança municipal de suports publicitaris

Documentació necessària

 1. Model de Comunicació Prèvia d'obres menors omplert i signat
 2. Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat
 3. Fotocòpia del DNI NIF
 4. Referència cadastral (rebut de l'IBI)
 5. Autorització del representant, si és el cas
 6. Autoliquidació i comprovant de pagament
 7. Pressupost
 8. Croquis amb mides, materials, colors i contigut del rètol (noms genèrics almenys en català)
 9. Fotografia de la façana amb l'emplaçament del rètol o fotomuntatge
 10. Justificació del compliment de l'Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris
 11. Plànol d'emplaçament en el cas de tanques publicitàries

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració