Menú

Denúncies en seguretat alimentària

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

El Reial Decret 463/2020, pel qual el Govern d’Espanya declara l’Estat d'Alarma, preveu  la suspensió i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret  o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

Presentació de queixes o denúncies sobre un producte, establiment o activitat alimentària.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud especifica i altres documents si s'escau

Per correu electrònic

Podeu enviar la denúncia a l'adreça salut@vilanova.cat

 

Procediment

Emplenar i presentar la queixa o denúncia, mitjançant els impresos del tràmit, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que ha de contenir la següent informació:

- Dades de qui fa la queixa o denúncia: nom i cognoms, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic.

- Exposició dels fets o els motius de la vostra queixa o denúncia.

- Dades del producte, l'establiment o l'activitat alimentària objecte de la queixa o denúncia. En cas de productes alimentaris envasats, cal indicar les dades incloses a l'etiqueta del producte (marca comercial, lot, data de consum preferent, raó social,...) o adjuntar una foto de l'etiqueta. En tots els casos, cal especificar l'establiment de compra o consum de l'aliment objecte de la vostra queixa o denúncia (nom de l'establiment i adreça completa).

- Documentació relativa a la queixa o denúncia plantejada (tiquet de compra o servei, fotografia de l'etiquetatge,...).

-  Signatura i data.

Per facilitat la presentació de la vostra queixa o denúncia, disposeu d'uns models normalitzats, en concret un per a les de producte alimentari i un altre per a les d'establiments o activitats alimentàries.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Temps mitjà de resolució

Termini màxim de 3 setmanes

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

Queixa o denúncia amb la documentació relativa a aquesta (fotografies, etc)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Salut
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració