Menú

Sol·licitud per ser Entitat col·laboradora: subvencions per a la inclusió en activitats extraescolars d'infants i adolescents amb diversitat funcional

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Poden ser entitats col·laboradores els centres docents de primària de la ciutat i les seves AMPA/AFA que organitzen activitats extraescolars el curs 2022-2023.

L'objectiu d'aquest programa de subvencions adreçades a infants i adolescents amb diversitat funcional que participen en aquestes activitats extraescolars és afavorir-ne la seva inclusió.

Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport necessari per acompanyar aquests infants i adolescents durant l’activitat extraescolar.

Període de tramitació

Del 14 al 28 de setembre de 2022

Termini de sol·licitud

Inici: 14/09/2022 0:01 h     Fi: 28/09/2022 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud en línia, adjuntant la documentació requerida. 

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Tots aquells recollits al capítol 2 de les "Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats d’educació en el lleure”, aprovades pel Ple de la corporació el 14 de febrer de 2022. 

Entre d'altres, estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no tenir deutes amb l'Ajuntament.

Qui el pot demanar?

Els centres docents de primària de Vilanova i la Geltrú i les seves AMPA/AFA que organitzin activitats extraescolars per al curs 2022 – 2023.

Silenci administratiu

Negatiu

Procediment

Fer la tramitació en línia, mitjançant el Servei de Tramitació Avançada, en tres moments presentant la documentació requerida: 

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora (formulari de sol·licitud, fitxa descriptiva de l'activitat i sol·licitud de transferència bancària)

2. Un cop iniciada l'activitat: Presentació de la documentació de l'activitat (contractes laborats i/o convenis de voluntariat i/o així com la RNT, Relació Nominal de Treballadors/es de la Tresoreria de la Seguretat Social, que acreditin la contractació del monitoratge de suport) 

3. A finals de curs: Justificació de la realització de l'activitat ( formulari de justificació que incorpora la valoració de l'activitat subvencionada i certificat amb la relació d'infants participants)

 

El llistat d’entitats col·laboradores , que hagin presentat la sol·licitud dins el termini i compleixin tots els requists exigits, es farà públic a l’aparat infància del web municipal el dia 13 d’octubre.

Documentació necessària

- Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora

- Fitxa Descriptiva de l'activitat extraescolar 2022-2023

-Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament (només per aquelles entitats que no hagin col·laborat anteriorment amb l'Ajuntament o que hagin modificat les seves dades bancàries)

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració