Menú

Sol·licitud per ser Entitat col·laboradora: subvencions per a la inclusió en activitats extraescolars d'infants i adolescents amb diversitat funcional

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Poden ser entitats col·laboradores els centres docents de primària de la ciutat i les seves AMPA/AFA que organitzen activitats extraescolars el curs 2021-2022.

L'objectiu d'aquest programa de subvencions adreçades a infants i adolescents amb diversitat funcional que participen en aquestes activitats extraescolars és afavorir-ne la seva inclusió.

Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport necessari per acompanyar aquests infants i adolescents durant l’activitat extraescolar.

Període de tramitació

Del 13 al 24 de setembre de 2021

Termini de sol·licitud

Inici: 13/09/2021 0:01 h     Fi: 24/09/2021 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil o DNI electrònic. Cal emplenar la sol·licitud en línia, adjuntant la documentació requerida. 

Requeriments

Tots aquells recollits al capítol 2 de les "Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats d’educació en el lleure”, aprovades pel Ple de la corporació l’1 de març de 2021 

Entre d'altres, estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no tenir deutes amb l'Ajuntament.

Procediment

Fer la tramitació en línia, mitjançant el Servei de Tramitació Avançada, en tres moments presentant la documentació requerida: 

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora (formulari de sol·licitud, fitxa descriptiva de l'activitat i sol·licitud de transferència bancària)

2. Un cop iniciada l'activitat: Presentació de la documentació de l'activitat (contractes laborats i/o convenis de voluntariat, així com la RNT, Relació Nominal de Treballadors/es de la Tresoreria de la Seguretat Social, que acreditin la contractació del monitoratge de suport) 

3. A finals de curs: Justificació de la realització de l'activitat (sol·licitud de cobrament, certificat amb la relació d'infants participants i formulari de valoració de l'activitat subvencionada)

 

El llistat d’entitats col·laboradores , que hagin presentat la sol·licitud dins el termini i compleixin tots els requists exigits, es farà públic a l’aparat infància del web municipal el dia 8 d’octubre.

Qui el pot demanar?

Els centres docents de primària de Vilanova i la Geltrú i les seves AMPA/AFA que organitzin activitats extraescolars per al curs 2021 – 2022.

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

- Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora

- Fitxa Descriptiva de l'activitat extraescolar 2021-2022

-Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament (només per aquelles entitats que no hagin col·laborat anteriorment amb l'Ajuntament o que hagin modificat les seves dades bancàries)

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració