Menú

Sol·licitud d'alta al padró quan no es pot acreditar documentalment el domicili fix

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Tramitació de l'alta al padró quan no es pot acreditar documentalment el domicili fix.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

A les oficines indicades.

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada i els representants legals per als menors* i/o incapacitats (*veure observacions sobre empadronament de persones menors d'edat al tràmits d'Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió o Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants).

Temps mitjà de resolució

Aquesta pot ser positiva o negativa, i segons cada cas

Procediment

Cal presentar la sol·licitud de la tramitació mitjançant model general de sol·licitud i adjuntant també la sol·licitud de l’emissió de l’Informe de Coneixement de Situació per al tràmit d’empadronament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

Una vegada rebuda la resolució, si s'escau, caldrà demanar la cita prèvia per a dur a terme el tràmit d'Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió o de Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants.

Documentació necessària

Tots els documents presentats per a la tramitació han de ser originals s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

  • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. (En cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea
  • Els menors d'edat hauran d'aportar, també: Llibre de família actualitzat amb la inscripció del nadó o Certificació literal d'inscripció del naixement emesa pel Registre Civil.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració