Menú

Sol·licitud d'alta padró sense domicili fix

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Tramitació de l'alta al padró quan no es disposa d'un domicili fix.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

A les oficines indicades

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Requeriments

És necessària l'emissió de l'informe corresponent des del servei d'Acció Social.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada i els representants legals per als menors* i/o incapacitats (*veure observacions sobre empadronament de persones menors d'edat al tràmits d'Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió o Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants).

Temps mitjà de resolució

Aquesta pot ser positiva o negativa i segons cada cas.

Procediment

Cal presentar la sol·licitud de la tramitació mitjançant model general de sol·licitud i adjuntant també la sol·licitud de l’emissió de l’Informe de Coneixement de Situació per al tràmit d’empadronament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

Una vegada rebuda la resolució, si s'escau, caldrà demanar la cita prèvia per a dur a terme el tràmit d'Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió o de Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants.

Documentació necessària

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

  • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
  • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. (En cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea
  • Els menors d'edat hauran d'aportar, també: Llibre de família actualitzat amb la inscripció del nadó o Certificació literal d'inscripció del naixement emesa pel Registre Civil.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració