Menú

Canvi al nom sentit a la targeta acreditativa de discapacitat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitar el canvi de nom a la targeta acreditativa de discapacitat, del nom oficial al nom sentit, quan la persona no disposa encara del DNI amb el nou nom. L'Espai d'Equitat tramita la sol·licitud davant la Direcció General d'Igualtat i l'Institut Català de la Salut de la Generalitat i lliura la nova targeta, un cop l'ha rebuda d'aquestes institucions.
 

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment
A les oficines indicades
Oficina de l'Espai d'Equitat
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938169002
Per correu electrònic

equitat@vilanova.cat

 

Qui el pot demanar?

Són destinatàries les persones transgèneres o intersexuals, ja siguin majors o menors d'edat, que tinguin reconegut un grau igual o superior del 33%, tinguin expedida la targeta sanitària amb el nom sentit i que, per diferents motius, no han tramitat el canvi de nom de naixement al nom sentit o el canvi està en tràmit i, per tant, aquest segon no consta en el seu document d'identificació personal (DNI o NIE).

Temps mitjà de resolució

Tres setmanes

Observacions

La persona interessada rebrà la nova targeta al domicili que hagi indicat en la sol·licitud.
En el cas que la persona interessada hagi de mostrar el DNI*, la targeta acreditativa de la discapacitat amb el nom sentit, s'haurà d'acompanyar amb el faig constar de la Direcció General d'Igualtat i la targeta sanitària.
*El fet d'haver de mostrar o no el DNI, dependrà de l'organisme o entitat davant del qual vulgui acreditar la condició de persona discapacitada per beneficiar-se dels drets o avantatges que aquesta atorga.

Documentació necessària

Per iniciar el tràmit és necessari que:
• La persona interessada tingui expedida la targeta sanitària amb el nom sentit
• La persona interessada tingui la targeta acreditativa de la discapacitat
• En els casos dels menors d'edat, caldrà aportar el consentiment dels progenitors/progenitores o representants legals

Majors d'edat:

- Sol·licitud canvi de nom a la targeta acreditativa de discapacitat majors d'edat
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia targeta acreditativa de la discapacitat
- Fotocòpia targeta sanitària amb nom sentit

Menors d'edat:

- Sol·licitud canvi de nom a la targeta acreditativa de discapacitat menors d'edat
- Autorització de canvi de nom signada pels progenitors/progenitores o representants legals
- Fotocòpia DNI dels progenitors/progenitores o representants legals
- Fotocòpia targeta acreditativa discapacitat actual
- Fotocòpia targeta sanitària amb nom sentit

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració