Menú

REALLOTGEM.CAT: oferta d'habitatge per lloguer d'urgència social

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Reallotgem.cat és un programa impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per llogar pisos privats buits amb l’objectiu d’allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències.

Les persones que disposin d'habitatges buits o apartaments al municipi i vulguin destinar-los al programa, pden contactar amb el servei d'Habitatge per iniciar el tràmit de lloguer.

L'habitatge serà llogat directament per l'Agència de l'Habitatge, que abonarà en el moment de signatura del contracte els primers 18 mesos de lloguer.  Aquests habitatges seran destinats a allotjar persones en espera d'un reallotjament de la Mesa d'Emergències.

Així mateix, i com a mesura transitòria, el programa contempla la possibilitat d’arrendar establiments hotelers en la modalitat d’hotels apartament, per dur a terme el reallotjament esmentat.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Des d'aquí podeu presentar en línia el formulari de pre-oferta d'aquest tràmit i tota la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requeriments

L'habitatge o l'hotel apartament ha d'estar ubicat a Vilanova i la Geltrú i cal que:

 • Requisits dels habitatges:
  • Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent
  • Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.
  • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2
 • Requisits dels apartaments dels hotels apartament:
  • Tenir una superfície mínima útil de 24 m2
  • Disposar de cuina amb l’equipament bàsic d’ús privatiu
  • Disposar de bany d’ús privatiu

 

Qui el pot demanar?

- La persona titular de l'habitatge
- La persona titular d'un hotel apartament
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Procediment

 1. La persona interessada pot presentar la seva pre-oferta d'habitatge al Servei d'Habitatge (preferiblement de forma telemàtica).
 2. L'Oficina Local d'Habitatge revisa la pre-oferta i comprova que l'habitatge compleix els requisits per poder-lo oferir al Programa Reallotgem.cat
 3. Un cop comprovada la documentació, la Borsa de Mediació de l'Oficina Local d'Habitatge es posarà en contacte amb el/la propietari/a per visitar l'habitatge, fer-ne l'inventari i les fotografies que siguin necessàries.
 4. En el moment que s'admet l'habitatge,el/la propietari/a es comunicarà a la Direcció de Promoció de l’Habitatge i els/les gestors/es de la Direcció Operativa de Gestió Patrimonial faran la inspecció in situ de l’habitatge o hotel apartament per comprovar-ne l’estat, idoneïtat i ubicació.
 5. Els habitatges o hotels apartament validats seran comunicats a la Direcció Operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge que es coordinarà amb l’Ajuntament i farà la proposta d’adjudicació a la persona demandant de la Mesa d’emergències pendent de reallotjament que es consideri més idònia.
 6. En el cas dels habitatges, un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
  El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).
 7. En el cas dels hotels apartament, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arrendarà les unitats d’allotjament per una durada màxima de 18 mesos.
 8. En el moment de la signatura, l’Agència tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança. Transcorreguts els primers 18 mesos, l’Agència podrà desistir lliurement del contracte sense haver d’indemnitzar el propietari de l’habitatge.

Documentació necessària

En el cas dels habitatges:

 • Formulari de pre-oferta d'habitatges. Mod. 2021-001
 • Escriptura de propietat
 • Cèdula d'habitabilitat

En el cas dels apartaments dels hotels apartaments:

 • Formulari de pre-oferta d'hotels apartaments. Mod. 2021-002

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració