Menú

Sol·licitud genèrica IMET (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)

Comparteix:

TRÀMIT DE L'IMET

El Registre General, és l'instrument que permet controlar el flux de comunicació entre l'IMET i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s'ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració. L'anotació al Registre de la teva sol·licitud et permet tenir constància de la seva recepció per part de l'IMET i inicia el còmput dels terminis legals. Alguns dels tràmits que pots realitzar amb l'IMET requereixen, com a pas inicial, l'anotació al Registre de la sol·licitud adient.


Canal presencial

Aquest tràmit, "Sol·licitud genèrica IMET", fa referència a tots aquells tràmits que pots fer amb l'IMET i no tenen una representació específica al Catàleg de Tràmits i Gestions (potser perquè no són massa freqüents). En aquests casos, pots fer servir el Model general de sol·licitud (en la seva versió catalana o castellana) per portar-la al Registre de l'IMET.


Canal electrònic (via internet)

També es pot realitzar l'anotació al Registre per via telemàtica, a través del Servei de Tramitació Avançada (veure requeriments). Aquest sistema funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent.

Es pot registrar per via telemàtica mitjançant la "Sol·licitud genèrica IMET" qualsevol tràmit que pots fer amb l'IMET i que no tingui un formulari de sol·licitud en línia específic al Catàleg de Tràmits i Gestions.

Abans d'utilitzar la instància genèrica en línia cal comprovar al Catàleg de Tràmits si el tràmit que vols realitzar té ja associat un formulari en línia específic que permet realitzar la mateixa gestió, d'una manera més adequada. Consulta la relació de tràmits i com es poden realitzar.  Quan les sol·licituds que disposin d'un formulari específic, siguin realitzades a través de la instància genèrica, es requerirà a l'interessat/da que en un termini de deu dies faci servir el formulari correcte. En cas de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, pot adjuntar altres documents que consideri.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Cal omplir el document "Model de sol·licitud" o el "Modelo de instancia" i portar-lo a:

Institut Municipal d´Educació i Treball. (IMET)
Carrer de la Unió, 81-87
Tel.: 938140440

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.

- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

Quan es recepciona es traspassa al Servei corresponent immediatament

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Educació, Treball, Gestió IMET, Aeronàutica
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració