Menú

Sol·licitud de plaça privada de la residència Els Josepets

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure’s a la llista d’espera de plaça privada de la residència Els Josepets.

Període de tramitació

Tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Tot l’any.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 15:00 hores  
Dimarts de 8:00 a 17:00 hores

Plataforma de Serveis a les Persones Federica Montseny

C. Sant Josep, núm. 16-22
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93.814.44.81

Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
Carrer de Sant Josep, 16-22
Tel.: 938144481

Qui el pot demanar?

La persona interessada, la persona familiar responsable o la representació legal.

Persones majors de 65 anys que presentin una situació de vulnerabilitat o especial necessitat. Excepcionalment, també podran accedir les persones menors d'aquesta edat, quan la seva situació de dependència i/o risc social així ho requereixi.

El servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, està adreçat a persones grans que de forma voluntària hi volen residir o perquè no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten ajuda o supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.Temps mitjà de resolució

La tramitació és immediata, però l’ingrés a la plaça privada depèn de la llista d’espera en el moment de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

Omplir la sol·licitud de plaça privada de la residència Els Josepets i en l’entrevista prèvia a l’ingrés s’entregarà la documentació que es detalla a continuació:

  • Targeta sanitària (CIP) de la persona interessada.
  • Documentació de la Llei de Dependència, en cas que la persona disposi.
  • Informe d'incapacitació si hi hagués i/o poders signats.
  • Informe mèdic i d’infermeria del seu estat físic i psíquic actualitzat, que no tingui un període superior a 3 mesos. En aquest informe cal fer constar les malalties actives, allèrgies, contraindicacions i medicació prescrita.

Una vegada que el centre disposi de la sol·licitud i la documentació requerida, s’inscriurà a la persona interessada a la llista d’espera de plaça privada.

En el moment que el centre disposi de la plaça privada, seguint l’ordre rigorós de presentació, es contactarà amb la persona interessada o amb la persona familiar responsable o  la representació legal, per mantenir l’entrevista prèvia a l’ingrés en el servei de residència assistida.

Observacions

Normativa relacionada

LAPAD. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia i Atenció a les persones en situació de Dependència.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

ORDRE BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s'actualitzen els criteris funcionals dels serveis dels centres residencials per a gent gran de la Cartera de serveis socials.

Documentació necessària

Targeta sanitària (CIP) de la persona interessada.

Documentació de la Llei de Dependència, en cas que la persona disposi.

Informe d'incapacitació si hi hagués i/o poders signats.

Informe mèdic i d’infermeria del seu estat físic i psíquic actualitzat, que no tingui un període superior a 3 mesos. En aquest informe cal fer constar les malalties actives, allèrgies, contraindicacions i medicació prescrita.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones, Gent gran
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració