Menú

Activitats. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Estant sotmesos a llicència d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries:

1) bar musical i restaurant musical amb aforament superior a 150 persones

2)discoteques

3)sales de ball

4)sales de festa amb espectacles

6)discoteques de joventut

7)establiments on s'hi realitzin activitats de naturalesa sexual: 

   -locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o assimilable

   -locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics

8)activitats de restauració si tenen terrassa privada, independentment de l'aforament.

També s'ha de tenir present que les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen.

 

 

Preu: ordenança municipal fiscal número 9

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Els requeriments previs a la presentació de la sol.licitud de la llicència:

-Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
-Sol.licitar informe urbanístic respecte la compatibilitat  de l'activitat.(opcional)

Quan sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el titular pot sol.licitar la llicència de forma simultánea a la llicència d'activitats.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2136, 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol.licitud

Silenci administratiu

Negatiu

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de sol.licitud de llicència emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de llicència, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la sol.lilcitud de llicència se sotmetrà als tràmits següents:

 • Verificació formal de la documentació presentada.
 • Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental, si escau.
 • Informació pública i veïnal.
 • Informes preceptius, si escau.
 • Proposta de resolució.
 • Tràmit d'audiència.
 • Resolució.
 • Notficació i comunicació.
 • Presentació certificats finals de les instal.lacions i/o acta de comprovació emes per una ECA.
 • Acta de comprovació favorable
 • Llicència

Documentació necessària

Veure apartat (impresos relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració