Menú

Sol·licitud de plaça pública de la residència Els Josepets

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure’s a la llista d’espera de plaça pública de la residència Els Josepets.

Període de tramitació

Tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Tot l’any.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 15:00 hores  
Dimarts de 8:00 a 17:00 hores

Plataforma de Serveis a les Persones Federica Montseny

C. Sant Josep, núm. 16-22
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93.814.44.81

Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
Carrer de Sant Josep, 16-22
Tel.: 938144481

Requeriments

Sol·licitud de plaça pública de la residència Els Josepets.

Reconeixement de la situació de dependència, un Grau II o Grau III, de la persona interessada en sol·licitar plaça pública en la residència.

Qui el pot demanar?

La persona interessada que tingui reconegut un Grau II o III de dependència, o en el seu nom la persona familiar responsable o la representació legal.

Persones majors de 65 anys que presentin una situació de vulnerabilitat o especial necessitat. Excepcionalment, també podran accedir les persones menors d'aquesta edat, quan la seva situació de dependència i/o risc social així ho requereixi.

El servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, està adreçat a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten ajuda o supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

Temps mitjà de resolució

La tramitació és immediata, però l’ingrés a la plaça pública depèn de la llista d’espera en el moment de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

La Llei 39/2006, per a la Promoció de l’Autonomia Personal i per l’atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), o  Llei de la Dependència, reconeix el dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependència.

Presentar la carta rebuda del Departament de Drets Socials  de la Generalitat de Catalunya, en la que s’indica el reconeixement de la situació de dependència de la persona interessada, imprescindibles que disposi d’un Grau II o Grau III, i la sol·licitud de plaça pública de la residència Els Josepets. En cas que la persona interessada encarà no disposi del document físic de reconeixement de la situació de dependència, podrà facilitar a la sol·licitud de plaça pública el número d’expedient de dependència i el grau assignat.

Una vegada que el centre disposi de la sol·licitud, s’inscriurà a la persona interessada a la llista d’espera de plaça pública, mitjançant la web de residències del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.  

En el moment que el centre disposi de la plaça pública, seguint l’ordre rigorós de presentació, es contactarà amb la persona interessada o amb la persona familiar responsable o la representació legal, per mantenir l’entrevista prèvia a l’ingrés en el servei de residència assistida. L’ordre de llista d’espera pot ser modificat pel propi Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas d’urgència social.

Observacions

Normativa relacionada

LAPAD. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia i Atenció a les persones en situació de Dependència.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

ORDRE BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s'actualitzen els criteris funcionals dels serveis dels centres residencials per a gent gran de la Cartera de serveis socials.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones, Gent gran
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració