Menú

Sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure’s a la llista d’espera de plaça privada del centre de dia Masbau.

Període de tramitació

Tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Tot l’any.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 15:00 hores  
Dimarts de 8:00 a 17:00 hores

Plataforma de Serveis a les Persones Federica Montseny

C. Sant Josep, núm. 16-22
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93.814.44.81

Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
Carrer de Sant Josep, 16-22
Tel.: 938144481

Requeriments

Sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau.

Procediment

Omplir la sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau  i en l’entrevista prèvia a l’ingrés s’aportarà la documentació que es detalla a continuació:

  • Targeta sanitària (CIP) de la persona interessada.
  • Documentació de la Llei de Dependència, en cas que la persona disposi.
  • Informe d'incapacitació si hi hagués i/o poders signats.
  • Informe mèdic i d’infermeria del seu estat físic i psíquic actualitzat, que no tingui un període superior a 3 mesos. En aquest informe cal fer constar les malalties actives, allèrgies, contraindicacions i medicació prescrita.

Una vegada que el centre disposi de la sol·licitud, s’inscriurà a la persona interessada a la llista d’espera de plaça privada.

En el moment que el centre disposi de la plaça privada, seguint l’ordre rigorós de presentació, es contactarà amb la persona interessada o amb la persona familiar responsable o la representació legal, per mantenir l’entrevista prèvia a l’ingrés en el servei de centre de dia.

 

Observacions

Normativa relacionada

LAPAD. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia i Atenció a les persones en situació de Dependència.

DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia per a gent gran. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4087, pàg. 4816, de 9.3.2004).

Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril

Decret 394/1996, de 12 de desembre

Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre

Qui el pot demanar?

La persona interessada, la persona familiar responsable o la representació legal.

Persones majors de 65 anys que presentin una situació de vulnerabilitat o especial necessitat, que volen seguir vivint a casa seva i pal·liar el deteriorament físic, cognitiu i les dificultats socials. Excepcionalment, també podran accedir les persones menors d'aquesta edat, quan la seva situació de dependència i/o risc social així ho requereixi.

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

Temps mitjà de resolució

La tramitació és immediata, però l’ingrés a la plaça privada depèn de la llista d’espera en el moment de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones, Gent gran
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració