Menú

Sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure’s a la llista d’espera de plaça privada del centre de dia Masbau.

Període de tramitació

Tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Tot l’any.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 15:00 hores  
Dimarts de 8:00 a 17:00 hores

Plataforma de Serveis a les Persones Federica Montseny

C. Sant Josep, núm. 16-22
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93.814.44.81

Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
Carrer de Sant Josep, 16-22
Tel.: 938144481

Requeriments

Sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau.

Qui el pot demanar?

La persona interessada, la persona familiar responsable o la representació legal.

Persones majors de 65 anys que presentin una situació de vulnerabilitat o especial necessitat, que volen seguir vivint a casa seva i pal·liar el deteriorament físic, cognitiu i les dificultats socials. Excepcionalment, també podran accedir les persones menors d'aquesta edat, quan la seva situació de dependència i/o risc social així ho requereixi.

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

Temps mitjà de resolució

La tramitació és immediata, però l’ingrés a la plaça privada depèn de la llista d’espera en el moment de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

Omplir la sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau  i en l’entrevista prèvia a l’ingrés s’aportarà la documentació que es detalla a continuació:

  • Targeta sanitària (CIP) de la persona interessada.
  • Documentació de la Llei de Dependència, en cas que la persona disposi.
  • Informe d'incapacitació si hi hagués i/o poders signats.
  • Informe mèdic i d’infermeria del seu estat físic i psíquic actualitzat, que no tingui un període superior a 3 mesos. En aquest informe cal fer constar les malalties actives, allèrgies, contraindicacions i medicació prescrita.

Una vegada que el centre disposi de la sol·licitud, s’inscriurà a la persona interessada a la llista d’espera de plaça privada.

En el moment que el centre disposi de la plaça privada, seguint l’ordre rigorós de presentació, es contactarà amb la persona interessada o amb la persona familiar responsable o la representació legal, per mantenir l’entrevista prèvia a l’ingrés en el servei de centre de dia.

 

Observacions

Normativa relacionada

LAPAD. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia i Atenció a les persones en situació de Dependència.

DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia per a gent gran. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4087, pàg. 4816, de 9.3.2004).

Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril

Decret 394/1996, de 12 de desembre

Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones, Gent gran
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració