Menú

Sol·licitud de plaça pública del centre de dia Masbau i/o CAPI Baix-a-Mar

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per inscriure’s a la llista d’espera de plaça pública del centre de dia Masbau i/o CAPI Baix-a-Mar.

Període de tramitació

Tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Tot l’any

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 15:00 hores  
Dimarts de 8:00 a 17:00 hores

Plataforma de Serveis a les Persones Federica Montseny

C. Sant Josep, núm. 16-22
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93.814.44.81

Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
Carrer de Sant Josep, 16-22
Tel.: 938144481

Requeriments

Sol·licitud de plaça pública del centre de dia Masbau i/o CAPI Baix-a-Mar.

Reconeixement de la situació de dependència de la persona interessada en sol·licitar plaça pública al centre de dia. La Llei 39/2006, per a la Promoció de l’Autonomia Personal i per l’atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), o Llei de la Dependència, reconeix el dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependència.

Qui el pot demanar?

La persona interessada que tingui reconegut un Grau de dependència, i en el seu nom la persona familiar responsable o la representació legal.

Persones majors de 65 anys que presentin una situació de vulnerabilitat o especial necessitat, que volen seguir vivint a casa seva i pal·liar el deteriorament físic, cognitiu i les dificultats socials. Excepcionalment, també podran accedir les persones menors d'aquesta edat, quan la seva situació de dependència i/o risc social així ho requereixi.

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

Temps mitjà de resolució

La tramitació és immediata, però l’ingrés a la plaça pública depèn de la llista d’espera en el moment de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

Presentar la carta rebuda del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en la que s’indica el reconeixement de la situació de dependència de la persona interessada i la sol·licitud de plaça pública del centre de dia.

Una vegada que el centre disposi de la sol·licitud i la documentació requerida, s’inscriurà a la persona interessada a la llista d’espera de plaça pública, mitjançant la web de residències del Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. En cas que la persona interessada encarà no disposi del document físic de reconeixement de la situació de dependència, podrà facilitar a la sol·licitud de plaça pública el número d’expedient de dependència i el grau assignat.

En el moment que el centre disposi de la plaça pública, seguint l’ordre rigorós de presentació, es contactarà amb la persona interessada o amb la persona familiar responsable o la representació legal, per mantenir l’entrevista prèvia a l’ingrés en el servei de centre de dia. L’ordre de llista d’espera pot ser modificat pel propi Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas d’urgència social.

Observacions

Normativa relacionada

LAPAD. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia i Atenció a les persones en situació de Dependència.

DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia per a gent gran. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4087, pàg. 4816, de 9.3.2004).

Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril

Decret 394/1996, de 12 de desembre

Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Serveis a les persones, Gent gran
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració