Menú

Sol·licitud de subvencions destinades a organitzadors d'activitats d'estiu per a la contractació de monitoratge de suport

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

A Vilanova i la Geltrú hi ha un ampli ventall d’entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure per a infants i adolescents durant l’estiu.

L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de continuar treballant per a la cohesió social del municipi, mitjançant una línia de subvencions destinada a facilitar la participació i inclusió d’infants i adolescents amb diversitat funcional en les activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2024.

Els organitzadors d’activitats d’educació en el lleure podran sol·licitar subvenció per cobrir part del monitoratge de suport d’aquells infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb discapacitat reconeguda inscrits a les seves activitats d’estiu quan reuneixin els  requisits establerts a la Convocatòria.

Període de tramitació

Del 23 d'abril al 7 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

Termini de sol·licitud

Inici: 23/04/2024 0:01 h     Fi: 07/05/2024 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Qui el pot demanar?

REQUISITS DE LES ENTITATS i EMPRESES SOL·LICITANTS
- Ser entitat sense ànim de lucre, registrada al RMEA, o bé empresa privada, sempre que organitzi activitats diferents a les que s’ofereixin des d’entitats sense ànim de lucre i que siguin d’especial interès;
- Tenir seu a Vilanova i la Geltrú.
- Realitzar l’activitat dins el terme municipal, excepte les colònies, campaments o similars.
- Activitats adreçades a menors de 18 anys i menors de 21 anys en els casos d’infants, adolescents i joves amb diversitat funcional.
- No tenir cap deute amb l'Ajuntament.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
- No rebre, per a la mateixa finalitat, una subvenció concedida per altres entitats.
- Que l’entitat/empresa sol·licitant, amb la presentació del formulari de sol·licitud, signi la declaració responsable.

Procediment

Cal presentar les sol·licituds  en línia mitjançant el Servei de Tramitació Avançada, STA, tenint en compte  les indicacions d'aquest tràmit dins el termini establert a la convocatòria, del 23 d'abril al 7 de maig 2024 (ambdós inclosos).

Si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar a la Regidoria d'Infància i Adolescència mitjançant:

  • WhatsApp 681 28 21 66
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat
  • o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3034 de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

La publicació de la resolució provisional de les subvencions està prevista a partir del 20 de juny al web municipal (www.vilanova.cat/infancia) i a l'E-Tauler.

El període per aportar documentació o presentar reclamacions està previst entre el 17 de juny al 3 de juliol de 2024.

Observacions

Es podrà demanar subvenció per al monitoratge de suport d'aquells infants/ adolescents /joves que reuneixin els requisits següents (consultar excepcionalitats a la Convocatòria):
- El pare/ mare/ tutor/a legal ha de constar al padró de Vilanova i la Geltrú,
- Siguin menors de 21 anys, 
- Tinguin grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%

Documentació necessària

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Formulari de la sol·licitud de la subvenció degudament complimentat, es tracta d’un formulari en línia incorporat dins el Servei de Tramitació Avançada, STA.

Documentació acreditativa dels infants inscrits a les activitats d’estiu organitzades que requereixen monitoratge de suport:

  • Justificant d’inscripció a les activitats d’infants, adolescents i joves.

      Aquest ha d’incloure l’autorització per part del representant legal de l’infant, adolescent o jove per a la cessió de dades (consulteu el contingut exacte d'aquest text a l'apartat web d'Infància):

  1. L’entitat cedeixi les dades recollides (full d’inscripció a l’activitat i acreditació de la discapacitat) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la valoració de la necessitat de monitoratge de suport en el marc de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria.
  2. La Regidoria d’Infància i Adolescència faci cessió de dades al centre educatiu on assisteix l’infant o jove beneficiari del monitoratge de suport subvencionat, per tal de coordinar la valoració del tipus de monitoratge de suport més adequat.
  • Certificat del grau de discapacitat dels infants, adolescents i joves que necessiten monitoratge de suport o la resolució de qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no disposin de valoració i estiguin en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),  Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podran aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que  requereix.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració