Menú

Activitats. Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per poder avaluar la classificació de l'activitat caldrà presentar:

- Avantprojecte de l'activitat, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l'activitats on constin les dades més significatives que defineixin l'activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment.

- La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic
 

Qui el pot demanar?

- La persona interessada.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

No hi ha resolució. La resposta es donarà en el termini màxim d'un mes.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de la sol.licitud i la documentació requerida per aquest tràmit.

 

Observacions

Per la consulta de la classificació de l'activitat es pot consultar les taules de classificació d'activitat de la

Llei 18/20 de facilitació de l'activitat econòmica i

Llei 20/09, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Taula de classificació Llei 20/09

 

 

Documentació necessària

- Sol.licitud

- Avantprojecte de l'activitat, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l'activitats on constin les dades més significatives que defineixin l'activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment.

- La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració