Menú

Activitats. Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció municipal al qual se subjecta l'obertura d'un establiment públic de règim especial.

Els establiments oberts al públic en règim especial són aquells amb horari especial i que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, preveient 2 hores de tancament obligatori cada 24 hores per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants.

 

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat de procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Els requeriments previs a la presentació de la sol.licitud de la llicència:

-Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
-Sol.licitar informe urbanístic respecte la compatibilitat  de l'activitat.(opcional)

Quan sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el titular pot sol.licitar la llicència de forma simultánea a la llicència d'activitats.

Qui el pot demanar?

- La persona titular de l'activitat
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.
Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

termini de resolució 6 mesos (una vegada tots els informes previs són favorables)

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de sol.licitud de llicència emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de llicència, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

En aquest procediment d'atorgament de llicència, l'Ajuntament sol·licita un informe previ vinculant a la Generalitat de Catalunya (serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives), que s'ha d'emetre en el termini de 2 mesos ("DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives" article 121).

En el moment d'iniciar l'activitat s'ha d'acreditar la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el "DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives" article 83

Documentació necessària

Veure el document a l'apartat "impressos del tràmit"

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions, Empresa
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració