Menú

Obres. Presentar a l'Ajuntament la pre-sol·licitud formalitzada a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA)

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Per a qualsevol obra nova, augment de volum o instal·lació de plaques solars amb una superfície de més de 100 m2, dins de l'àmbit afectat per la servitud aeronàutica, cal tramitar a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA) la presol·licitud de l'autorització de Servitud Aeronàutica.  

Cal incloure, a més de les alçades de la construcció, la dels elements auxiliars necessaris previstos per a dur-la a terme (grua-torre, grua mòbil ...)

Un cop formalitzada la presol·licitud a la web d'AESA, cal presentar-la a l'Ajuntament mitjançant aquest tràmit, ja que l'Ajuntament ha d'acabar de conformar la sol·licitud.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Requeriments

Els establerts a la web d'AESA.  Consulteu el plànol de l'àmbit d'afectació de la Servitud Aeronàutica al municipi de Vilanova i la Geltrú

Pagìna principal tràmit servitud aeronàutica AESA

Informació general Servituds Aeronàutiques

Consulta Plànol de l'Ambit de la Servitud Aeronàutica

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

El termini que té AESA per a resoldre és de 6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Procediment

  1. Entrar a la pàgina web d'AESA, omplir la presol·licitud i adjuntar els plànols amb plantes i alçats de les edificacions, elements auxiliars o plaques solars: Alta Presol·licitud web AESA
  2. Entrar a aquest tràmit de la web de l'Ajutament i fer el Registre d'Entrada telemàtic mitjançant el boto Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar la presol·licitud formalitzada a AESA

Observacions

No es pot atorgar la llicència o validar la comunicació d'obres menors si no s'ha obtingut l'autorització prèvia d'AESA. El termini de resolució d'AESA és de 6 mesos des de que es formalitzi la sol·licitud.

Documentació necessària

1. Presol·licitud formalitzada a la web d'AESA

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració