Menú

Sol·licitud de subvencions destinades a organitzadors d'activitats extraescolars curs acadèmic 2023-2024 per a la contractació de monitoratge de suport

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Els organitzadors d’activitats extraescolars podran sol·licitar subvenció per cobrir part del monitoratge de suport per facilitar la inclusió d’aquells infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb discapacitat reconeguda inscrits a les seves activitats, fora de l'horari lectiu, quan reuneixin els  requisits establerts a la Convocatòria.

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Qui el pot demanar?

REQUISITS DE LES ENTITATS I EMPRESES SOL·LICITANTS

- Ser entitat sense ànim de lucre, registrada al RMEA, o bé empresa privada, sempre que organitzi activitats diferents a les que s’ofereixin des d’entitats sense ànim de lucre i que siguin d’especial interès.
- Tenir seu a Vilanova i la Geltrú.
- Realitzar l’activitat dins el terme municipal.
- No tenir cap deute amb l'Ajuntament.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
- No rebre, per a la mateixa finalitat, una subvenció concedida per altres entitats o administracions.
- Que l’entitat/empresa sol·licitant, amb la presentació del formulari de sol·licitud, signi la declaració responsable.
- Activitats adreçades amb caràcter general a menors de 18 anys i a menors de 21 anys en els casos d’infants, adolescents i joves amb diversitat funcional que reuneixin els requisits (consultar apartat Observacions).

Procediment

Cal presentar les sol·licituds  en línia mitjançant el Servei de Tramitació Avançada, STA, tenint en compte  les indicacions d'aquest tràmit dins el termini establert a la convocatòria, del 2 al 16 d'octubre 2023 (ambdós inclosos).

Si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar a la Regidoria d'Infància i Adolescència mitjançant:

  • WhatsApp 681 28 21 66
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat
  • o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3034 de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

La resolució provisional de les subvencions es publicarà el 23 de novembre al web municipal (www.vilanova.cat/infancia) i a l'E-Tauler.

El període per aportar documentació o presentar reclamacions serà del 24 de novembre a l'11 de desembre de 2023.

 

Observacions

Es podrà demanar subvenció per al monitoratge de suport d'aquells infants/ adolescents /joves que reuneixin els requisits següents (consultar excepcionalitats a la Convocatòria):
- El pare/ mare/ tutor/a legal ha de constar al padró de Vilanova i la Geltrú.
- Siguin menors de 21 anys.
- Tinguin grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Documentació necessària

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Formulari de la sol·licitud de la subvenció degudament complimentat, es tracta d’un formulari en línia incorporat dins el Servei de Tramitació Avançada, STA.

Documentació acreditativa dels infants, adolescents i joves, inscrits a les activitats extraescolars organitzades que requereixen monitoratge de suport:

  • Justificant d’inscripció a les activitats d’infants, adolescents i joves.
  • Certificat del grau de discapacitat dels infants, adolescents i joves que necessiten monitoratge de suport o la resolució de qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no disposin de valoració i estiguin en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),  Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podran aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que  requereix.
  • Autorització de cessió de dades del/la representant legal de l'infant, adolescent o jove.

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració