Menú

Alta, baixa i/o modificació en el Registre Censal d'animals de companyia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les persones posseïdores d'un animal de companyia (gossos, gats i fures) tenen l'obligació d'identificar i censar-los en el Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) i en el cens del municipi on resideixi habitualment l'animal. Aquest tràmit s'ha de realitzar 3 mesos des del naixement de l'animal o 30 dies des de la data d'adopció, adquisició, canvi de residència, mort o circumstància que doni lloc a la modificació de dades.

Per realitzar qualsevol d'aquests tràmits s'ha de adjuntar el formulari de comunicació al registre ANICOM degudament emplenat i la documentació detallada a continuació en cada cas:

NOVA INSCRIPCIÓ D’UN ANIMAL DE COMPANYIA EN EL CENS MUNICIPAL

Animals de nova adquisició, adopció o provinents de fora de Catalunya

Documents necessaris pel tràmit:

 • Identificació de l'animal: cartilla veterinària de l’animal, passaport de l'animal, carnet AIAC, document REIAC, etc., on consti el número de microxip així com les dades personals del propietari/a
 • DNI, NIE o Passaport de la persona propietària, que ha de constar així també en la documentació de l'animal.
 • Documentació acreditativa de l'adopció de l'animal, si és el cas.
 • Justificant del pagament de la taxa (10 € adquisició, 3 € adopció i modificació de dades gratuït).

 

BAIXA D'UN ANIMAL DE COMPANYIA AL CENS MUNICIPAL

Baixa per mort de l'animal o canvi de municipi a fora de Catalunya

Documents necessaris pel tràmit:

 • Mort de l'animal: document acreditatiu del veterinari o declaració responsable.
 • Baixa per canvi de municipi fora de Catalunya: declaració responsable.

 

MODIFICACIÓ DE DADES D’UN ANIMAL JA INSCRIT EN EL CENS MUNICIPAL

Documents necessaris pel tràmit:

 • Canvi de dades de la persona propietària o posseïdora: presentar documentació acreditativa del canvi que es sol·licita o declaració responsable (Ex. canvi de nom de la persona, canvi de domicili en el mateix municipi, altres)
 • Canvi de dades de l'animal: presentar documentació acreditativa del canvi que es sol·licita (Ex. canvi de domicili on el gos viu habitualment, dins el mateix municipi).
 • Canvi de la persona propietària o posseïdora en cas de donació: presentar document acreditatiu amb la següent informació:
  • Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, DNI).
  • Dades bàsiques de l'animal (raça i número de microxip).
  • Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.
  • Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.
  • Davant la impossibilitat de disposar d’aquest document acreditatiu, el nou titular ha de presentar una declaració responsable.
 • Canvi de la persona propietària o posseïdora en cas de compra venda o adopció: presentar contracte de compra venda o document d’adopció.
 • Canvi de propietari per mort de l'anterior propietari/a: presentar document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament, o documentació acreditativa de la mort del propietari + declaració responsable.

Preu:
1- Registre i cens d'animals: 10 euros.
2- Registre i cens d'animals adoptats: 3 euros.
3- Modificació de dades: gratuït

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

3 mesos des del naixement de l'animal o 30 dies des de la data d'adopció, adquisició, canvi de residència, mort o circumstància que doni lloc a la modificació de dades

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud específica i els documents necessaris juntament amb el resguard de pagament.

 

El formulari no admet fitxers de mida superior a 12MB. Consulteu com es poden enviar 

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

La persona propietària de l'animal

Temps mitjà de resolució

Immediat

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

Cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, omplir la instància específica i presentar la documentació necessària. Actualment podeu fer la tramitació en línia al Servei de Tramitació Avançada emplenant la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud específica i els documents necessaris juntament amb el resguard de pagament.

El número de compte on fer el pagament és el següent del Banc de Sabadell: ES77 0081 0050 1200 0126 7530.
És molt important detallar el nom i cognoms i DNI, NIE o Passaport de l'interessat i en concepte de què fa la transferència.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració