Menú

Alta, baixa i/o modificació en el Registre Censal d'animals de companyia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les persones posseïdores d'un animal de companyia (gossos, gats i fures) tenen l'obligació d'identificar i censar-los en el Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) i en el cens del municipi on resideixi habitualment l'animal. Aquest tràmit s'ha de realitzar 3 mesos des del naixement de l'animal o 30 dies des de la data d'adopció, adquisició, canvi de residència, mort o circumstància que doni lloc a la modificació de dades.

Per realitzar qualsevol d'aquests tràmits s'ha de adjuntar el formulari de comunicació al registre ANICOM degudament emplenat i la documentació detallada a continuació en cada cas:

NOVA INSCRIPCIÓ D’UN ANIMAL DE COMPANYIA EN EL CENS MUNICIPAL

Animals de nova adquisició, adopció o provinents de fora de Catalunya

Documents necessaris pel tràmit:

 • Identificació de l'animal: cartilla veterinària de l’animal, passaport de l'animal, carnet AIAC, document REIAC, etc., on consti el número de microxip així com les dades personals del propietari/a
 • DNI / NIE de la persona propietària, que ha de constar així també en la documentació de l'animal.
 • Documentació acreditativa de l'adopció de l'animal, si és el cas.
 • Justificant del pagament de la taxa (5 € adquisició, 3 € adopció i modificació de dades gratuït).

 

BAIXA D'UN ANIMAL DE COMPANYIA AL CENS MUNICIPAL

Baixa per mort de l'animal o canvi de municipi a fora de Catalunya

Documents necessaris pel tràmit:

 • Mort de l'animal: document acreditatiu del veterinari o declaració responsable.
 • Baixa per canvi de municipi fora de Catalunya: declaració responsable.

 

MODIFICACIÓ DE DADES D’UN ANIMAL JA INSCRIT EN EL CENS MUNICIPAL

Documents necessaris pel tràmit:

 • Canvi de dades de la persona propietària o posseïdora: presentar documentació acreditativa del canvi que es sol·licita o declaració responsable (Ex. canvi de nom de la persona, canvi de domicili en el mateix municipi, altres)
 • Canvi de dades de l'animal: presentar documentació acreditativa del canvi que es sol·licita (Ex. canvi de domicili on el gos viu habitualment, dins el mateix municipi).
 • Canvi de la persona propietària o posseïdora en cas de donació: presentar document acreditatiu amb la següent informació:
  • Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, DNI).
  • Dades bàsiques de l'animal (raça i número de microxip).
  • Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.
  • Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.
 • Canvi de la persona propietària o posseïdora en cas de compra venda o adopció: presentar contracte de compra venda o document d’adopció.
 • Canvi de propietari per mort de l'anterior propietari/a: presentar document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament, o documentació acreditativa de la mort del propietari + declaració responsable.

Preu:
1- Registre i cens d'animals: 5 euros.
2- Registre i cens d'animals adoptats: 3 euros.
3- Modificació de dades: gratuït

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

3 mesos des del naixement de l'animal o 30 dies des de la data d'adopció, adquisició, canvi de residència, mort o circumstància que doni lloc a la modificació de dades

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud específica i els documents necessaris juntament amb el resguard de pagament.

 

El formulari no admet fitxers de mida superior a 12MB. Consulteu com es poden enviar 

Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Procediment

Cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, omplir la instància específica i presentar la documentació necessària. Actualment podeu fer la tramitació en línia al Servei de Tramitació Avançada emplenant la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud específica i els documents necessaris juntament amb el resguard de pagament.

El número de compte on fer el pagament és el següent del Banc de Sabadell: ES77 0081 0050 1200 0126 7530.
És molt important detallar el nom i cognoms i DNI de l'interessat i en concepte de què fa la transferència.

Qui el pot demanar?

La persona propietària de l'animal

Temps mitjà de resolució

Immediat

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració