Menú

Targeta Punt Net per a les persones propietàries i llogateres

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La taxa d'escombraries és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus sòlids urbans. Les persones propietàries d'habitatges i allotjaments que acreditin un ús regular i continuat durant l’any natural anterior de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, gaudiran de la pertinent tarifa reduïda segons el següent barem: de 6 a 10 vegades 20% de reducció, més de 10 vegades, 40% de reducció.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

Abans de l'atenció presencial, cal contactar amb anterioritat amb l'Oficina d'Espai Públic per mitjà dels dos canals següents:

Telèfon: 938140000. Extensió  8021 (Neteja i recollida 1)

Correu electrònic: espaipublic@vilanova.cat 

Oficina d'Espai Públic
Plaça de la Vila, 8 3r
08800 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 938140000 extensió 8021

Qui el pot demanar?

Propietàries: Les persones titulars de la taxa d'escombraries de Vilanova i la Geltrú
Llogateres: si compleixen els requisits establerts (veure procediment)

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment


Propietàries: per disposar de la targeta PUNT NET, és necessari dirigir-se a l'Ajuntament (Espai Públic) amb el DNI del/la titular del rebut de la taxa d'escombraries. D'aquesta manera, es lliurarà la targeta a nom de la persona titular del rebut i, per tant, beneficiària si s'escau de la bonificació per ús. La bonificació s'aplica automàticament.

Llogateres: per disposar de la targeta PUNT NET, és necessari dirigir-se a l'Ajuntament (Espai Públic) amb el document d'identitat del titular del contracte de lloguer on especifiqui que si li aplica la taxa d'escombraries en el rebut de lloguer, en cas que no hi hagi contracte per que el pis està cedit per un familiar o similar, caldrà una declaració del/la pripierari/a manifestant que la taxa d'escombraries repercuteix en la persona que hi resideix. Caldrà demanar la subvenció.

D'aquesta maneraes lliurarà la targeta a nom de la persona titular del rebut i, per tant, beneficiària si s'escau de la bonificació per ús

Documents relacionats

Impostos i taxes relacionats

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració