Menú

Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de l'imprès per l'obtenció de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

- Veure apartat Documentació necessària.

Procediments

Cal emplenar la instància amb la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, i esperar la resolució de la Regidoria, juntament amb la qual es lliurarà la targeta.

La targeta permet aturar o estacionar el vehicle que ocupi el/la titular a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, així com a les zones habilitades expressament o a la zona blava, sense pagar les taxes pertinents. En el moment de l'aturada o estacionament la targeta haurà de ser ben visible.

Qui el pot demanar?

TARGETA PER A CONDUCTOR/A: majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de conducció. La data de validesa queda condicionada a la del permís de conduir. TARGETA PER A NO CONDUCTOR/A: - Majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat. - Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vital de manera continuada. - Persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

- Sol·licitud específica
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
- Dues fotografies tipus carnet de la persona titular de la targeta.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir, en el cas que la persona titular sigui conductor/a.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus)
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, si s'escau, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.

Les compulses es podran efectuar en el moment de registrar la sol·licitud, sempre i quan la persona sol·licitant porti fotocòpia i aquesta es pugui contrastar amb l'original.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar l'experiencia del visitant a la nostra web
Moltes gràcies per la teva col·laboració