Menú

Alta d’una Entitat al Registre Municipal d'Entitats

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitar donar d'alta una entitat al Registre Municipal d'Entitats.

El Registre Municipal d'Entitats té per objectiu garantir i reconèixer els drets reconeguts en el Reglament de Participació i permetre a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú conèixer el nombre d'entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l'efecte de possibilitar una política municipal del foment de l'associacionisme.

Les dades d'aquest fitxer són públiques. Es publicaran a www.vilanova.cat i a www.entitatsvilanova.cat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Si teniu dificultats per aquesta tramitació, informeu-vos trucant al telèfon 938140000 extensió 2040 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 h o enviant un correu electrònic a l'adreça participacio@vilanova.cat

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per aquest tràmit és necessari tenir un certificat digital. Pot ser el propi de l'entitat emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bé el certificat personal de la persona representant legal de l'entitat emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Poden ser representants legals:

  • La persona que ostenti la presidència de l'entitat.
  • Un dels membres de la Junta Directiva sempre i quan els Estatuts de l'entitat diguin explícitament que la Junta Directiva representa l'entitat.
  • En base a uns poders notarials (caldrà adjuntar-los)

Qui el pot demanar?

1.- Les entitats sense ànim de lucre i que el seu marc territorial d’acció sigui el municipi de Vilanova i la Geltrú i que tinguin per objecte fonamental estatutari de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
2.- Les entitats que, dins el marc territorial de Vilanova i la Geltrú, representin interessos sectorials, culturals, econòmics, comercials, professionals, esportius, científics o anàlegs.
3.- Cal, prèviament, estar inscrita en el Registre General d’Associacions del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o en altres registres públics.

Les entitats inscrites tenen l’obligació de notificar al Registre Municipal d'Entitats les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent al que aquestes es produeixen.

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Documentació necessària

Formulari, signat electrònicament, d’inscripció d’una entitat al Registre Municipal d’Entitats. Cal descarregar-lo al vostre ordinador abans d’omplir-lo i signar-lo electrònicament.

  1. Targeta d’identificació fiscal (NIF)
  2. Estatuts de l'entitat. En cas que el registre previ al qual estigui inscrita l'entitat sigui el Registre d'Entitats de la Generalitat podeu autoritzar a l'Ajuntament perquè en faci la consulta oportuna. En qualsevol altre cas, caldrà que adjunteu els estatuts.
  3. En el cas que la vostra entitat tingui un logotip, podeu adjuntar la imatge al tràmit. Les dades de l'entitat són públiques. Es publicaran a www.vilanova.cat i a www.entitatsvilanova.cat

 

Normativa relacionada

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Participació, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració