Menú

Organització d'activitats a la via pública

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per desenvolupar activitats que tenen lloc a la via pública

 

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Amb una antelació mínima de 30 dies hàbils.

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Ompliu el formulari i adjunteu la documentació requerida per cada situació específica (consulteu l'apartat "Observacions").

Presencialment

Podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4070 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça espaipublic@vilanova.cat

Oficina d'Espai Públic
Plaça de la Vila, 8 3r
08800 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 938140000 extensió 8021

Requeriments

Els actes o celebracions de caràcter veïnal o associatiu en espais públics hauran de complir amb els següents requisits:

 • Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.
 • Disposar, si s'escau, de les mesures d'autoprotecció: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents 
 • Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances (que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat) adient, en funció de l'aforament, del tipus d'acte a realitzar, i d'altres aspectes que defineixin l'activitat.
 • Aplicar les mesures adients per minimitzar l'impacte acústic en funció del tipus d'acte o celebració, del seu emplaçament i horari, es podrà requerir la instal·lació d'un limitador-enregistrador.
 • En cas que els organitzadors decideixin tancar total o parcialment l'espai públic destinat a la realització de l'acte o celebració haurà d'utilitzar tanques homologades.
 • En el cas de disposar de barres o altres elements de venda o dispensació de begudes alcohòliques, caldrà que les entitats acreditin certificació d'haver realitzat el curs de dispensació responsable d'alcohol per part de, com a mínim, una de les persones responsables de barra que serveixin en cada torn, si és el cas. 
 • En funció de les característiques de cada acte, l'Ajuntament pot condicionar l'autorització d'ocupació temporal del domini públic a què els organitzadors dipositin una fiança suficient per a respondre per aquests danys i perjudicis que es puguin ocasionar, sens perjudici, si s'escau, de l'obligació de reintegrament del cost total dels perjudicis ocasionats en tot allò que no cobreixi la fiança dipositada.

Procediment

En la sol·licitud caldrà fer-hi constar la següent informació:

- Dades de la persona responsable de l'acte o celebració.

- Descripció de l'acte o celebració, lloc on es realitzarà, dates de l'activitat, horaris de l'activitat, horaris muntatges previs i per desmuntatges un cop - finalitzat l'acte, així com la previsió d'aforament.

- Plànol (croquis) especificant l'emplaçament de cada instal·lació: escenari, barres, etc.

- Declaració responsable de la persona sol·licitant fent constar que:

 • Com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la sol·licitud d'autorització i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • L'acte o celebració compleix amb els requisits establerts per les ordenances i normativa d'aplicació, i que són certes les dades consignades en la sol·licitud d'autorització així com en tota la documentació que s'adjunta.
 • Disposa de la pòlissa d'assegurances que dona cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa.
 • Es garanteix la presència de les dues persones responsables en compliment del Decret 112/2010.
 • S'han pres totes aquelles mesures possibles per a minimitzar l'impacte acústic.
 • En cas de petició d'infraestructures, es garanteixi la devolució de tot el material municipal en les mateixes condicions en què ha estat facilitat.

Observacions

En els següents casos, caldrà emplenar i aportar més documentació:

a)    Cas que l'entitat o associació requereixi material municipal: petició d'infraestructures USM per a l'activitat.

b)    Cas que l'entitat o associació vulgui col·locar pancartes per a promocionar l'acte: sol·licitud d'instal·lació de pancartes.

c)     Quan, durant l'activitat a la via pública, les associacions o entitats elaborin o venguin menjar: comunicació d'esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei de menjar.

d)    En activitats amb recorregut: el plànol de l'itinerari.
 

En els següents casos, caldrà que els responsables realitzin un tràmit específic:

a) Per instal·lar parades amb venda de menjar ambulant. Cal realitzar el tràmit: instal·lació d'atraccions i parades de fira (1)

b) Per instal·lar atraccions, inflables o altres elements amb instal·lació tècnica. Cal realitzar el tràmit: instal·lació d'atraccions i parades de fira (1)

 

(1) Per autoritzar aquests actes caldrà que s’incloguin dins d’una activitat general, més enllà del fet que es compleixin els requisits tècnics.

Qui el pot demanar?

Les associacions i/o entitats que hi estiguin interessades

Temps mitjà de resolució

2 setmanes

Silenci administratiu

Negatiu

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Espai públic, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració