Menú

Organització d'activitats a la via pública

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per desenvolupar activitats que tenen lloc a la via pública

 

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Amb una antelació mínima de 30 dies hàbils.

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntar la sol·licitud especifica i la documentació requerida

Requeriments

Els actes o celebracions de caràcter veïnal o associatiu en espais públics hauran de complir amb els següent requisits:

  • Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.
  • Disposar, si s'escau, de les mesures d'autoprotecció: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents 
  • Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat. adients, en funció de l'aforament, del tipus d'acte a realitzar, i d'altres aspectes que defineixin l'activitat.
  • Aplicar les mesures adients per minimitzar l'impacte acústic en funció del tipus d'acte o celebració, del seu emplaçament i horari, es podrà requerir la instal·lació d'un limitador-enregistrador.
  • En cas que els organitzadors decideixin tancar total o parcialment l'espai públic destinat a la realització de l'acte o celebració haurà d'utilitzar tanques homologades.
  • En el cas de disposar de barres o altres elements de venda o dispensació de begudes alcohòliques, caldrà que les entitats acreditin certificació d'haver realitzat el curs de dispensació responsable d'alcohol per part de, com a mínim, una de les persones responsables de barra que serveixin en cada torn, si és el cas. 
  • En funció de les característiques de cada acte, l'Ajuntament pot condicionar l'autorització d'ocupació temporal del domini públic a què els organitzadors dipositin una fiança suficient per a respondre per aquests danys i perjudicis que es puguin ocasionar, sens perjudici, si s'escau, de l'obligació de reintegrament del cost total dels perjudicis ocasionats en tot allò que no cobreixi la fiança dipositada.

Procediment

En la sol·licitud caldrà fer-hi constar la següent informació:

a)    Dades de la persona responsable de l'acte o celebració.

b)    Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la sol·licitud d'autorització i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

c)    Descripció de l'acte o celebració, lloc on es realitzarà, dates de l'activitat, horaris de l'activitat, horaris muntatges previ i per desmuntatges un cop finalitzat l'acte, així com la previsió d'aforament.

d)    Plànol (croquis) especificant l'emplaçament de cada instal·lació: escenari, barres, etc.

e)    En cas que l'entitat o associació requereixi de material municipal, una descripció detallada del mateix.

g)    Declaració responsable de la persona sol·licitant fent constar que l'acte o celebració compleix amb els requisits establerts per les ordenances i normativa d'aplicació.

Les activitats a la via pública on les associacions i/o entitats elaboraran i/o vendran menjar, també hauran d'emplenar la Comunicació d'esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei de menjar. Podeu consultar els consells per a elaboracions de menjar al carrer a /tramits//Consellsmenjaralcarrer.pdf.

 

 

 

Qui el pot demanar?

Les associacions i/o entitats que hi estiguin interessades

Temps mitjà de resolució

1 setmana

Silenci administratiu

Negatiu

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Espai públic, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració