Menú

Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Autoliquidació de la llicència d'obertura d'activitats, segons l'ordenança fiscal número 9

 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Com es pot tramitar:
Per correu electrònic

L'autoliquidació per a l'obertura de l'activitat se sol.licitarà presencialment a l'oficina d'activitats.

En el cas que la declaració responsable, comunicació prèvia o llicència es tramiti online s'ha de sol.licitar prèviament aquest document enviant un mail a les oficines d'activitats, adjuntant una còpia de la sol.licitud amb les dades del titular i de l'activitat.

activitats@vilanova.cat

 

 

Observacions

Per ajuts econòmics en els tributs municipals es pot consultar les "Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials"

Apartat B).e) f)
 

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat

Documentació necessària

- DNI o CIF de la persona o empresa sol·licitant
- Projecte, memòria o documentació de l'activitat

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració