Menú

Obres. Sol·licitud de Canvi de Titularitat d'una Llicència Urbanística

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per a canviar la titularitat d'una llicència urbanística que es trobi en tràmit o sobre la que ja s'hagi dictat una resolució

 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprès Model de Sol·licitud General omplert i el document de transmissió i al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través de l'enllaç que figura a sota, omplir el formulari i adjuntar el justificant del pagament, el document de transmissió i la resta de documentació requerida

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12MB. Els documents poden ser en aquests formats:

  • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
  • Projecte: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
  • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc
Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

  1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
  2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Sol·licitud del canvi de titularitat, acompanyant el document de transmissió de la Llicència.
  3. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
  4. Per acord de la Junta de Govern Local o per Decret es resoldrà la sol·licitud

Observacions

IMPORTANT

EL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, PREVEU LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  QUE ES FACIN A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.  TAMBÉ SUSPÈN ELS TERMINIS PER A DUR A TERME LES OBRES, ESTABLERTS A LES HABILITACIONS MUNICIPALS (LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES), FINS QUE PERDI VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET I LES SEVES PRÒRROGUES.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

  1. Sol·licitud demanant el canvi de la titularitat de la llicència urbanística, signat per l'actual i el nou titular de la llicència.
  2. Escriptura de compra-venda o document que justifiqui el canvi de titularitat.
  3. Autoliquidació de la taxa

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració