Menú

Obres. Sol·licitud de Canvi de Titularitat d'una Llicència Urbanística

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per a canviar la titularitat d'una llicència urbanística que es trobi en tràmit o sobre la que ja s'hagi dictat una resolució

 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Procediment

 1. Omplir i signar el model normalitzat de Canvi de Titularitat (Titular Actual i Nou Titular). 
 2. Omplir i signar el model normalitzat d'Endós de Cartes de Pagament (Titular Actual i Nou Titular)
 3. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar els formularis esmentats i la resta de documents requerits pel tràmit (veure apartat documentació necessària) 
 4. En el cas que el Titular Actual hagués dipositat avals per a les fiances, caldrà justificar el dipòsit dels avals del Nou Titular a la Tresoreria Municipal.
 5. Els documents poden ser en format pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental ni uniu documents diferents. 
 6. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas de documents de mida superior, caldrà presentar el document a través del serveiSTATransfer i afegir el justificant de la transferència al registre d'entrada telemàtic
 7. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 8. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. No es concedirà el canvi de titularitat si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.  Cal presentar el justificant d’abonament per registre a: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682  
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. La resolució que correspongui es notificarà a l'antic i nou titulars o representants.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud normalitzada de Canvi de la Titularitat de la llicència urbanística, signat per l'actual i el nou titular.
 2. Document normalitzat d'Endós de Cartes de Pagament.
 3. Cópia del document públic o privat que justifica la transmissió de la llicència urbanística.
 4. Còpia del DNI del Titular Actual (persona física) o document públic acreditatiu de la representació legal (persona jurídica)
 5. Còpia del DNI del Nou Titular (persona física) o document públic acreditatiu de la representació legal (persona jurídica)
 6. Justificant del dipòsit dels avals de les fiances del Nou Titular a la Tresoreria Municipal (si és el cas)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració