Menú

Pagament de tributs municipals

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Per fer el pagament dels tributs municipals hi ha tres opcions:
- Pagament domiciliat de tributs periòdics: La manera més fàcil i còmoda de pagar els tributs periòdics és mitjançant domiciliació bancària, que es pot fer fins a un mes abans de l'inici del termini de pagament del tribut, les domiciliacions posteriors tindran efecte a partir de l'any següent.
- Pagament dins del període indicat al rebut
- Pagament després del període indicat al rebut

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

Com es pot tramitar:
Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2630) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça recaptacio@vilanova.cat

Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2630)
Carpeta Ciutadana

No requereix identificació digital

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment

Durant el període de pagament voluntari del rebut, pots pagar-lo a través d'Internet, a la pàgina Pagar rebut, indicant el NIF i el número de rebut. També es pot pagar amb targeta bancària o xec conformat al Servei Municipal de Recaptació o a qualsevol de les entitats bancàries col.laboradores, per banca electrònica a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web, o bé es pot realitzar una transferència bancària a favor de l'Ajuntament al núm. de compte següent: Banc Sabadell ES77 0081 0050 1200 0126 7530. Si s'efectua el pagament per aquest últim sistema, serà necessari indicar el número de referència.

Una vegada passat el període de cobrament voluntari, els rebuts es podran pagar:

1. Abans de ser traspassats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) , per al seu cobrament en via executiva: amb targeta bancària o xec conformat al Servei Municipal de Recaptació, amb els recàrrecs, interessos i costas que corresponguin.

2. Després de ser traspassat a l'ORGT: als llocs i pels mitjans especificats per aquest Organisme.

Ajuda a la tramitació en línia

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració