Menú

Renovació i confirmació de residència del Padró Municipal per a estrangers

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

 

  • Renovació de la inscripció al Padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de residència permanent.
  • Confirmació de la inscripció al Padró d'Habitants que han de fer les persones estrangeres que siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquelles que sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com de les que disposen de permís de residència permanent.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Procediment

Quan els indiquin, cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, totes les persones, excepte les menors d'edat,  que hagin de tramitar la renovació o confirmació de la inscripció al Padró Municipal amb la documentació corresponent.

Observacions

  • Els documents presentats han de ser originals i  s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.
  • L'Ajuntament té la facultat, sempre que sigui necessari, de sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada, la representant legal per a menors i/o persones amb incapacitat

Temps mitjà de resolució

Immediat

Documentació necessària

  • Persones estrangeres membres de la Unió Europea: Targeta d’estranger (TIE) original i en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport original i en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d’inscripció en el Registre Central d’estrangers, en el que constarà el número del NIE.
  • Persones estrangeres procedent d'una altre país no membre la Unió Europea: Targeta d’estranger (TIE) original i en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport original i en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.
  • Menors de 14 anys: En cas que no puguin disposar d’algun dels documents citats anteriorment la inscripció s’efectuarà mitjançant el llibre de família o certificat de naixement.

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració