Menú

Renovació i confirmació de residència del Padró Municipal per a estrangers

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

 

  • Renovació de la inscripció al Padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de residència permanent.
  • Confirmació de la inscripció al Padró d'Habitants que han de fer les persones estrangeres que siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquelles que sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com de les que disposen de permís de residència permanent.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

A les oficines indicades

Podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2750 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça atencio@vilanova.cat

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900 Preu trucada del 010: 0,15€ per a l'establiment de trucada i 0,18€ per minut

Procediment

Cal presentar-se a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) amb la documentació corresponent

Observacions


Quan es sol·licita l'alta en una adreça on consten empadronades altres persones, cal que vingui amb el/la titular del contracte de lloguer o amb l'escriptura de propietat i l’últim rebut pagat de qualsevol subministrament d’aigua, electricitat, gas (del mes en curs o de l’anterior).

Qui el pot demanar?

- La persona interessada, la representant legal per a menors i/o persones amb incapacitat

Temps mitjà de resolució

Immediat

Documentació necessària

- Els majors d'edat: (Membres de la Unió Europea) Targeta d’estranger (TIE) original en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d’inscripció en el Registre Central d’estrangers, en el que constarà el número del NIE, (Estrangers no comunitaris) Targeta d’estranger (TIE) en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència
- Els menors sense DNI: Llibre de família o passaport, original i en vigor.
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració