Menú

Sol·licitud de gual (llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles a través de voreres, passatges o de qualsevol altre espai de domini públic municipal (guals).

Modalitats de la llicència: 

- Gual permanent, per facilitar l'entrada i sortida de vehicles en un immoble o finca.

- Gual amb horari limitat. Aquest tipus de gual temporal gaudeix d'una reducció del 25% sobre les tarifes aprovades en el punt 1 de l'annex 1 de l'ordenança fiscal núm. 23.

- Gual amb reserva de via pública a l'altre costat del carrer, per a garantir l'accés mitjançant una senyalització especial (ratlla groga al lloc oposat de la calçada). En aquest cas, la tarifa és incrementada en un 25% sobre les tarifes aprovades en el punt 1 de l'annex 1 de l'ordenança fiscal núm. 23.

Altres gestions relacionades:

- Canvi de titularitat de la llicència de gual.

- Reducció o ampliació de la llicència de gual.

- Canvi d'ubicació (adreça tributària) de la llicència de gual.

L'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en aquest cas, l'entrada i sortida de vehicles a través de voreres, passatges o qualsevol altre espai de titularitat municipal, constitueix fet imposable d'una taxa anual, regulada en l'ordenança fiscal núm. 23.

Preu: Veure Ordenances fiscals relacionades

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida

- En el cas que la persona sol·licitant sigui propietària i titular de l'IBI, l'Ajuntament comprovarà internament aquesta dada.
- En el cas que la persona sol·licitant sigui llogatera: fotocòpia del contracte de lloguer del local.
- Fotografies en color de l'accés que permeti identificar la porta en concret per a la qual es sol·licita el gual.
- En cas que l'aparcament sigui per a més de 5 places, cal la llicència d'obertura del pàrquing (activitats). En aquest cas, l'Ajuntament comprovarà internament aquesta dada.
- Per reducció, ampliació o ratlla groga en el lloc oposat de la calçada, caldrá indicar el número de la placa del gual atorgada prèviament.
- Si es vol sol·licitar permís per adaptar la vorada, caldrà tramitar amb posterioritat la corresponent llicència per obres en vorera (veure apartat Tràmits relacionats).

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4080 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça   mobilitat@vilanova.cat 

Oficina de Transport Públic i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8, pis 3r
Tel. 938140000 (Ext 4125)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física i/o jurídica propietària o arrendatària del local o immoble

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Procediment

Emplenar l'imprès de sol·licitud, i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària".

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida 

Consulteu si esteu obligats legalment a tramitar en línia.

Per Internet: per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar el formulari en línia.

Observacions

En el cas d’obres que requereixin un pas d’entrada i sortida de vehicles, caldrà omplir la instància específica.

Documentació necessària

- En el cas que la persona sol·licitant sigui propietària i titualr de l'IBI, l'Ajuntament comprovarà les dades internament.
- En el cas que la persona sol·licitant sigui llogatera: fotocòpia del contracte de lloguer del local o immoble.
- Fotografies en color de l'accés que permeti identificar la porta en concret per a la qual es sol·licita el gual.
 - En cas que l'aparcament sigui per a més de 5 places, cal la llicència d'obertura del pàrquing (activitats). L'Ajuntament comprovarà internament aquesta dada.
- Per reducció, ampliació o ratlla groga en el lloc oposat de la calçada, caldrá indicar el número de la placa del gual atorgada prèviament.
- En cas de voler sol·licitar l'adaptació de la vorada, caldrà tramitar amb posterioritat la corresponent llicència per obres en vorera (veure apartat Tràmits relacionats).

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració