Menú

Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La taxa d'escombraries és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus sòlids. El seu import per al cas de comerços i empreses es calcula en funció de tipus de negoci i, en alguns casos, dels metres quadrats de superfície (veure, per a més detalls, l'ordenança fiscal 11).
Els establiments comercials i industrials poden presentar a l'Ajuntament una auditoria que acrediti la producció anual de residus lliurats als serveis municipals, per tal d'ajustar l'import de la taxa a l'ús real del servei

Preu: Veure Ordenança Fiscal 11

Període de tramitació

Primer trimestre de l'any en curs. En el cas d'inici d'activitat, fins que finalitzi el termini de pagament en voluntària de la primera notificació, La vigència de l’auditoria serà per l’exercici 2024, no sent prorrogable per les anualitats següents

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

- Que l'import de la taxa calculada d'acord als Kg de residus realment generats, sigui inferior al calculat en funció dels criteris de l'ordenança (tipus de negoci i metres quadrats).

- Complir la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats.

Qui el pot demanar?

Persones titulars d'establiments comercials i industrials

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Procediment

Inicialment, cal presentar a l'Ajuntament una declaració que justifiqui, per una banda, la producció real anual de residus assimilables a domèstics, degudament acreditada per una auditoria d'empresa especialitzada, i per altra banda, el compliment de la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats.  L'auditoria tindrà vigència per l'any en curs.

El titular de l’activitat ha de permetre la inspecció de la gestió de residus que dugui a terme el servei d’inspecció municipal i aportar la documentació addicional que li segui requerida

Tramitació en línia
 

Impostos i taxes relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Neteja, residus i reciclatge, Empresa
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració