Menú

Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La taxa d'escombraries és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus sòlids. El seu import per al cas de comerços i empreses es calcula en funció de tipus de negoci i, en alguns casos, dels metres quadrats de superfície (veure, per a més detalls, l'ordenança fiscal 11).
Els establiments comercials i industrials poden presentar a l'Ajuntament una auditoria que acrediti la producció anual de residus lliurats als serveis municipals, per tal d'ajustar l'import de la taxa a l'ús real del servei

Preu: Veure Ordenança Fiscal 11

Període de tramitació

Primer trimestre de l'any en curs

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntar la sol·licitud especifica i la documentació requerida

Requeriments

- Que l'import de la taxa calculada d'acord als Kg de residus realment generats, sigui inferior al calculat en funció dels criteris de l'ordenança (tipus de negoci i metres quadrats).

- Complir la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats.

Procediments

Inicialment, cal presentar a l'Ajuntament una declaració que justifiqui, per una banda, la producció real anual de residus assimilables a domèstics, degudament acreditada per una auditoria d'empresa especialitzada, i per altra banda, el compliment de la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats. L'auditoria tindrà una vigència de 4 anys. 

Posteriorment (i anualment) s'haurà de fer una declaració jurada que certifiqui que no hi ha hagut canvis significatius en el volum de residus generats. Si es produeixen modificacions, caldrà acompanyar a la declaració la documentació justificativa que correspongui.

Tramitació on line o presencial
 

Qui el pot demanar?

Persones titulars d'establiments comercials i industrials

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Impostos i taxes relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració