Menú

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència d'un ciutadà/ana estranger/a un altre país

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de baixa per canvi de residència d'un ciutadà/ana estranger/a a un altre país

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

A l'apartat Procediment d'aquesta mateixa pàgina s'expliquen les condicions específiques d'aquest servei.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment

Quan els indiquin, cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la documentació corresponent, i signar el document de sol·licitud de baixa.

Si la persona interessada no pot presentar-se a l'OAC, pot sol·licitar-ho telemàticament i mitjançant el sistema VÀLid, accedint a la tramitació en línia. Si no es disposa de cap sistema electrònic d'identificació, caldrà presentar l'imprès d'autorització degudament emplenat i amb la documentació requerida en vigor.

Observacions

Aquest document només s’expedeix als estrangers que traslladen la seva residència a un altre país.

Documentació necessària


Documentació d'identificació de totes les persones afectades pel tràmit:

• Persones estrangeres membres de la Unió Europea: Targeta d'estranger (TIE) original i en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport o document d'identitat original i en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d'inscripció en el Registre Central d'estrangers, en el que constarà el número del NIE.
• Persones estrangeres procedents d'un altre país no membre la Unió Europea: Targeta d'estranger (TIE) original i en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport original i en vigor expedit per les autoritats del país de procedència

Documentació per a la tramitació en línia:

• Adjuntar a la sol·licitud còpia del document d'identitat en vigor.

Documentació expressa per a la delegació del tràmit:

• Autorització expressa de la persona interessada, original i degudament signada. 
• Document d'identificació personal original de la persona autoritzada.
• Còpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració