Menú

Autoliquidació de plusvàlua

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Autoliquidació de l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Preu: Veure Ordenança Fiscal 6

Període de tramitació

Després de produir-se la transmissió d'una finca

Termini de la sol·licitud

Supòsit A): trenta dies hàbils des de la data de la transmissió, en el cas de compravendes, permutes, etc.. Supòsit B): sis mesos a partir de la data de defunció, en el cas d'herències. En aquest supòsit es pot demanar una pròrroga de sis mesos més.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Identificació mitjançant Vàlid. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Requereix identificació mitjançant idCat Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2610) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça gestiotributaria@vilanova.cat

Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000

Tramitable presencialment

Per correu electrònic

Enviar un correu electrònic a gestiotributaria@vilanova.cat, adjuntant la còpia escanejada de l'escriptura de la transmissió de la finca, excepte aquelles persones obligades a fer el tràmit electrònicament.

Un cop generada la liquidació per part de l'Ajuntament, s'enviarà per correu electrònic la carta de pagament.

 

Tramitable mitjançant correu electrònic

Procediment

Demanar cita prèvia a l'oficina de Gestió Tributària.

Qui el pot demanar?

A) Transmissió d'immobles amb contraprestació (vendes, permutes, etc). Qui transmet està obligat a fer la declaració de l'impost i l'ingrés. B) Transmissió per herències, donacions, etc. Qui adquireix és el que està obligat a fer la declaració i l'ingrés

Documentació necessària

- Escriptura de transmissió de la finca
- En cas de sol.licitud de pròrroga cal aportar el certificat de defunció

 

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració