Menú

Autoliquidació de plusvàlua

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Autoliquidació de l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Preu: Veure Ordenança Fiscal 6

Període de tramitació

Després de produir-se la transmissió d'una finca

Termini de la sol·licitud

Supòsit A): trenta dies hàbils des de la data de la transmissió, en el cas de compravendes, permutes, etc.. Supòsit B): sis mesos a partir de la data de defunció, en el cas d'herències. En aquest supòsit es pot demanar una pròrroga de sis mesos més.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2610) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça gestiotributaria@vilanova.cat

Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (extensió 2610)
Per correu electrònic

Enviar un correu electrònic a gestiotributaria@vilanova.cat, adjuntant la còpia escanejada de l'escriptura de la transmissió de la finca, excepte aquelles persones obligades a fer el tràmit electrònicament.

Un cop generada la liquidació per part de l'Ajuntament, s'enviarà per correu electrònic la carta de pagament.

 

Qui el pot demanar?

A) Transmissió d'immobles amb contraprestació (vendes, permutes, etc). Qui transmet està obligat a fer la declaració de l'impost i l'ingrés. B) Transmissió per herències, donacions, etc. Qui adquireix és el que està obligat a fer la declaració i l'ingrés

Documentació necessària

- Escriptura de transmissió de la finca
- En cas de sol.licitud de pròrroga cal aportar el certificat de defunció

 

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració