Menú

Sol·licitud de bonificació per mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre béns immobles per instal·lació en els habitatges de mesures d'estalvi energètic i/o energies alternatives, sempre que la instal.lació no estigui imposada per les ordenances municipals o una altra normativa sectorial aplicable

Període de tramitació

Durant l'exercici en què s'instal·len les mesures

Termini de la sol·licitud

Tres mesos a comptar des de la finalització de la insta.lació de les mesures d'estavi energètic

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida:

- Memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la descripció de tots els elements de la instal.lació, plànols, estudi de càrregues de la coberta i certificació de l'estalvi aconseguit.

- Document acreditatiu de la data de finalització de la instal.lació.

Presencialment

I Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2610) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça gestiotributaria@vilanova.cat

Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000

Procediment

Cal obtenir la llicència d'obres abans de començar la instal.lació i que tots els aparells estiguin homologats per l'administració competent.

Presencialment

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida

Observacions

Hi ha diferents bonificacions que van del 10% al 50% de l'import de l'IBI i que es calcularan en funció del cost de la instal.lació i de l'estalvi energètic aconseguit.

Un cop concedida la bonificació caldrà justificar cada exercici que continua en funcionament. El titular de l'immoble haurà d'aportar un certificat expedit per l'empresa de manteniment de les instal.lacions.

Qui el pot demanar?

Els propietaris d'habitatges que incorporin mesures d'estalvi energètic, que no estiguin imposades per les ordenances municipals i sempre que no es tracti de zones fora d'ordenació.

Temps mitjà de resolució

1 mes, un cop els serveis tècnics municipals hagin donat el vist i plau a la instal.lació

Documentació necessària

- Memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la descripció de tots els elements de la instal.lació, plànols, estudi de càrregues de la coberta i certificació de l'estalvi aconseguit.

- Document acreditatiu de la data de finalització de la instal.lació.

Impostos i taxes relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació, Ciutat verda, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració