Menú

Instal·lació de parades per a la venda de llibres i roses per Sant Jordi

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La fira de la diada de Sant Jordi tindrà lloc a la Rambla Principal el dia 23 d'abril, des de les 9 h fins a les 21 h.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 23

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Les parades hauran de:

• Exhibir l’autorització en un lloc visible de la parada.

• Situar-se en el lloc indicat per l'Ajuntament. Només es podrà ocupar la superfície autoritzada.

• Ser responsables de mantenir les instal·lacions i els seus voltants en les condicions correctes de neteja, seguretat i estètica.

• Recollir les deixalles generades, un cop finalitzada la fira, i dipositar-les al corresponent contenidor per tal de deixar l'espai ocupat en les mateixes condicions que el van trobar.

Les parades d’artesania s'ubicaran a la plaça de les Neus (places limitades).

Qui el pot demanar?

Poden demanar autorització:

• Llibreries i floristeries amb llicència d'activitats i domicili social a Vilanova i la Geltrú.

• Centres educatius de Vilanova i la Geltrú.

• Entitats, associacions, partits polítics, fundacions i altres col·lectius, sense ànim de lucre, amb seu a Vilanova i la Geltrú.

• Excepcionalment, sempre que es disposi d'espai, a persones físiques o jurídiques que, no reunint els requisits anteriors, atenguin a criteris d'especificitat o singularitat d'interès públic, a criteri de l'Ajuntament.

Temps mitjà de resolució

La notificació d’autorització i espai a ocupar, així com les sol·licituds denegades, es comunicaran entre els dies 11 i 14 d’abril.

Procediment

La sol·licitud d'autorització o permís d'ocupació de l'espai públic s'ha de presentar per via electrònica (article 14,de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

S'hauran de fer constar les dades identificatives de l'entitat, el producte o productes a comercialitzar i els metres lineals.

Consulteu si esteu obligats legalment a tramitar en línia.

Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar el formulari en línia.

 

 

 

Observacions

Condicions i mesures a adoptar

• Es podran instal·lar carpes (dimensions màx.3x3 metres)

• L'horari del muntatge de les parades serà a partir de les 8 h i el desmuntatge fins a les 22 h com a màxim.

• No es donarà autorització per posar música a les parades.

• Està prohibit la venda de qualsevol material de caràcter xenòfob, sexista, racista, etc.

• Només es podrà vendre els articles per als quals s'hagi autoritzat la parada.

• No es podrà dur a terme cap activitat de venda, publicitat o promoció fora de l'espai autoritzat per a la parada.

• No es pot penjar o subjectar pancartes, ni cap altre element publicitari als elements del mobiliari urbà, arbrat o enllumenat públic, sense autorització.

• No se cedirà material de l'ajuntament (taules, cadires i altres).

Observacions

•  La presentació d’aquesta sol·licitud no pressuposa l’autorització de la instal·lació.

•  Només es concedirà una parada per a cada entitat, professional o centre docent autoritzat.

•  S’autoritzarà un màxim de 3 metres lineals a les entitats, associacions, centres educatius, partits polítics, fundacions i altres col·lectius.

•  En el cas que es produeixi una demanda que excedeixi la previsió de parades, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de modificar l’adjudicació de les parades o ampliar els espais.

• Les floristeries, llibreries, centres escolars, entitats, associacions, partits polítics, fundacions i altres col·lectius, autoritzats que instal·lin la seva parada fins a 3 metres lineals serà gratuït. Les parades superiors a 3 metres lineals tindran el cost que està establert a l’Ordenança Fiscal núm.23.

•  La persona sol·licitant no ha de tenir cap deute pendent de pagament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

•  Les persones sol·licitants que tinguin l'autorització i no es presentin sense prèvia justificació, se'ls cobrarà una penalització, d'acord amb l'Ordenança Fiscal.

•  La celebració de l’activitat queda condicionada a l’evolució de la pandèmia i a les resolucions vigents en aquell moment.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Fires
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració