Menú

Sol·licitud de la targeta d'armes

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de la targeta d'armes per a una arma de 4a categoria, ja sigui de tipus A (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionats per aire comprimit) o de tipus B (carabines i pistoles d'ànima llisa i d'un sol tir i d'aire comprimit). En aquestes categories queden incloses, d'acord amb la Orden Ministerial INT/2860/2012, de 27 de desembre, les armes utilitzables en activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

Caldrà presentar la corresponent sol·licitud i la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

L'oficina que gestionarà la sol·licitud és l'Unitat Administrativa de la Policia Local.

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries d'un arma d'aquest tipus que estiguin empadronades a Vilanova i la Geltrú.

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Procediment

Presencialment a l'Oficina Atenció Ciutadana, caldrà presentar l'imprès de sol·licitud de targeta d'armes, adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Els documents originals es comprovaran i es retornaran al moment (excepte els Impresos Model F-5 i AV-5 que formaran part de l'expedient. Un dels quals serà retornat al sol·licitant amb la corresponent resolució, el segon s'arxivarà a l'Ajuntament i el tercer es remetrà a la Guardia Civil pel seu coneixement i control).

La resolució de l'expedient podrà ser notificada electrònicament a la persona sol·licitant, en el cas de donar el seu consemiment per rebre notificacions electròniques, per substituir les que es realitzen en format paper. Poden gestionar l’alta o baixa d'aquest servei mitjançant el tràmit d'alta al servei de notificacions electròniques.

Deu dies després de ser notificada la resolució favorable, la persona sol·licitant podrà passar a buscar la corresponent tarjeta d'armes per l'Unitat Administrativa de la Policia Local, al C. Pare Garí, 72 de Vilanova i la Geltrú, en horari d'atenció al ciutadà de dillluns a divendres de 9:30 a 14:30 hores.

Observacions

S'ha de formalitzar la sol·licitud aportant la categoria, la marca-model, el calibre i el número de l'arma. 

En el cas de canvi de titularitat d’una arma lúdica, per tal que no consti en la targeta d’armes de la persona venedora, caldrà presentar una instància genèrica sol·licitant-ho, acompanyada un document de compra-venta on quedi explicitades de manera clara les dades de venedor i comprador, així com també de l’arma, signat per ambdues parts; igualment, s’aportarà un nou imprès AV5 o F5 per tal que sigui complimentat degudament per l’Administració.

En el cas de ser titular d'un permís d'armes i demanar la incorporació d'altres de la mateixa categoria, s'haurà d'aportar la targeta vigent per afegir les noves i presentar de nou tota la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària".

Documentació necessària

- DNI original.

- Original de la factura de compra de l'arma; en el cas de no disposar de la factura, caldrà efectuar una declaració jurada respecte a la propietat de la mateixa, al seu és exclusiu per a pràctiques de tir no cinegètiques.

- Informe oficial d'aptituds psicofísiques (aquest document té una validessa de 3 mesos).

- Autorització del pare, mare o tutor/a legal en cas que  la persona sol·licitant sigui major de 14 anys i menor de 18 anys. 

- Autorització de consulta de dades, degudament signada per consultar a altres administracions.

- Impresos Model F-5 i AV-5 (facilitat per la botiga), per a cadascun dels tipus d'armes A / B. Si es demana permisos d'armes A i B, alhora, cal presentar 2 formularis del model F-5.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Seguretat i prevenció
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració