Menú

Sol·licitud de la targeta d'armes

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de la targeta d'armes per a una arma de 4a categoria, ja sigui de tipus A (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionats per aire comprimit) o de tipus B (carabines i pistoles d'ànima llisa i d'un sol tir i d'aire comprimit). En aquestes categories queden incloses, d'acord amb la Orden Ministerial INT/2860/2012, de 27 de desembre, les armes utilitzables en activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud especifica i la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

El registre presencial de la sol·licitud és realitzà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. L'oficina que gestionarà la sol·licitud és l'Oficina de la Policia Local.

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut
Oficina de la Policia Local
Carrer del Pare Garí, 72
Tel.: 092 / 938106666

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries d'un arma d'aquest tipus que estiguin empadronades a Vilanova

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Procediment

Presencialment: presentar l'imprès de sol·licitud de targeta d'armes, presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària".

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntar la sol·licitud especifica i la documentació requerida

Posteriorment serà preceptiva la pertinent resolució de l’Alcaldessa.

Observacions

S'ha de formalitzar la sol·licitud aportant la categoria, la marca-model, el calibre i el número de l'arma. En cas que el sol·licitant sigui major de 14 anys i menor de 18 anys cal autorització del pare, mare o tutor legal i DNI original  del pare,  mare o tutor legal que signi l'autorització.


En el cas de canvi de titularitat d’una arma lúdica, per tal que no consti en la targeta d’armes de la persona venedora, caldrà presentar una instància genèrica sol·licitant-ho, acompanyada un document de compra-venta on quedi explicitades de manera clara les dades de venedor i comprador, així com també de l’arma, signat per ambdues parts; igualment, s’aportarà un nou imprès AV5 o F5 per tal que sigui complimentat degudament per l’Administració.

Documentació necessària

Documentació necessària

- DNI original.

- Original de la factura de compra de l'arma; en el cas de no disposar de la factura, caldrà efectuar una declaració jurada respecte a la propietat de la mateixa, al seu és exclusiu per a pràctiques de tir no cinegètiques.

- Informe oficial d'aptituds psicofísiques.

- Autorització del tutor legal.

- Autorització de consulta de dades, degudament signada per consultar a altres administracions.

- Impresos Model F-5 i AV-5 (facilitat per la botiga), per a cadascun dels tipus d'armes A / B. Si es demana permisos d'armes A i B, alhora, cal presentar 2 formularis del model F-5.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Seguretat i prevenció
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració