Menú

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts. Quan a un ciutadà/ana se li ha cobrat indegudament un import, té dret a que li sigui retornat l'import que ha pagat.
En el cas de les multes, la devolució s'haurà de demanar mitjançant la presentació d'al.legacions.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

4 anys des del pagament del tribut

Com es pot tramitar:
En línia, a la Carpeta Ciutadana (requereix CIP o certificat digital)

Mitjançant el formulari específic de Carpeta Ciutadana

Cal disposar de Certificat digital o CIP

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (Extensió 2630) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça recaptacio@vilanova.cat

Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2630)

Procediment

Dirigir-se a l'Oficina de Gestió Tributària o al Servei Municipal de Recaptació.
Aquest tràmit també es pot fer per internet a través de l'Administració Oberta, que és la plataforma en línia de l'Ajuntament. Per accedir-hi, cal tenir col.locat i configurat un certificat digital vàlid.

Observacions

Estar al corrent de les obligacions fiscals. L'import es retorna mitjançant transferència bancària des de Tresoreria

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu de l'impost o persona autoritzada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

- Full de sol·licitud 
- Justificant de pagament del tribut
- Sol.licitud de transferència bancària de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració