Menú

Sol·licitud de llicència de zona reservada de càrrega i descàrrega

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per reservar una zona de càrrega i descàrrega a la via pública, amb horari limitat, segons les necessitats de l'establiment, comerç o empresa sol·licitant. En aquest cas, cal disposar de la preceptiva llicència d'activitats.

També inclou la reserva de zona de càrrega i descàrrega a la via pública per obres, amb horari limitat, efectuades per interessats particulars (contructors, promotors, etc). En aquest cas, cal estàr en possessió de la preceptiva llicència d'obres corresponent.

L'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en aquest cas, la reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, constitueix fet imposable d'una taxa anual, regulada en l'ordenança fiscal núm. 23. A partir del 2020, la taxa es calcula aplicant la tarifa de 4,00 €, multiplicada pels metres lineals concedits i hora d'autorització.

 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 26

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

IMPORTANT:

En els casos de persones físiques, la tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4080 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça mobilitat@vilanova.cat

Oficina de Transport Públic i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8, pis 3r
Tel. 938140000 (Ext 4125)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica a títol propi o en nom de l'establiment o empresa, constructors o promotors d'obres.

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Procediment

 

Per Internet (en línia i amb certificat digital): cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntar la sol·licitud especifica i la documentació requerida:

- Sol·licitud especifica càrrega i descàrrega o Sol·licitud específica càrrega i descàrrega per obres

- Croquis.

Consulteu si esteu obligats legalment a tramitar en línia.

 

Observacions

En el cas d’obres que requereixin una zona reservada de càrrega i descàrrega, caldrà omplir la instància específica.

Documentació necessària

- Croquis.
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració