Menú

Estatuts i bases d'actuació, modalitats: compensació bàsica i compensació per concertació, del sistema de reparcel·lació

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Tramitació de l'expedient del document fins que s'aprovi. Informació oberta sobre l'expedient durant el perióde d'informació pública

Preu: Ordenança Fiscal núm. 10

Període de tramitació

La tramitació es troba regulada a l'article 119 del Text refós de la Llei d'Urbanisme

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar si s'escau la documentació requerida.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment
A les oficines indicades

Qui el pot demanar?

El representant de la Junta de Compensació

Temps mitjà de resolució

No hi ha termini legalment establert, en tant que depén del resultat de l'exposició pública i de les possibles modificacions del document

Observacions

  • En relació amb la informació del document, l'interessat/ada pot ser derivat/ada per a una consulta tècnica a la persona idònia.
  • Les despeses de publicació aniran a càrrec de l'interessat.
  • Altra documentació que exigeixi la legislació vigent.

Documentació necessària

  • 1 exemplar en suport paper
  • Suport electrònic, segons criteris de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la instància.
  • Altra documentació que exigeixi la legislació vigent.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Urbanisme
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració