Menú

Comerç

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
Tràmit Actiu Com tramitar-ho
Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment
Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Activitats. Comunicació d'inici d'activitat amb projecte
Activitats. Comunicació d'inici de l'activitat amb certificat
Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)
Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA
Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Activitats. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Alta/Baixa/Modificació al Directori de l'Ajuntament
Autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Declaració responsable en matèria de salut alimentària - Sol·licitud d'inscripció al Registre d'establiments minoristes d'alimentació de Vilanova i la Geltrú (REMAVNG)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat de Brocanters, col·leccionisme, art i artesania (2021/2023)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'una caseta al mercat de Nadal i Reis (2022/2023)
Llicència municipal per exercir la venda no sedentària en els mercats de marxants
Obres. Instal·lar Rètols, Tendals, Marquesines i Tanques Publicitàries. Comunicació prèvia
Obres. Obres Menors. Adequar Local per a exercir una Activitat Classificada en règim de comunicació. Llicència
Organització d'activitats a la via pública
Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials
Queixa/reclamació/denúncia a una empresa o mediació de consum a través de l'OMIC.

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració